Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
08 października 2020


Pod koniec września Łukasiewicz – Instytut PIAP zaprezentował swoje najnowsze dzieło – mobilną bezzałogową platformę hybrydową do zadań szybkiego reagowania Hunter. To największy z robotów opracowanych dotychczas przez inżynierów warszawskiego instytutu.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju numer 4/1.2/2016 Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R.

Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.