Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Kolejny przetarg na pistolety dla Policji i SG

09 października 2007

Komenda Główna Policji ogłosiła rozpoczęcie przetargu na dostawę ponad 25 tysięcy 9-mm pistoletów samopowtarzalnych dla Policji i Straży Granicznej. Termin otwarcia ofert upływa 14 listopada.

9-mm pistolet samopowtarzalny Glock 19. Ponad 5,7 tysiąca sztuk tej broni zostało zakupionych w 2007 dla Policji i Straży Granicznej / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

To drugi przetarg na tego rodzaju broń w tym roku. Pierwszy (z budzącymi kontrowersje zapisami SIWZ) na dostawy blisko 6 tysięcy pistoletów, został ogłoszony pod koniec marca. Policja zdecydowała się wówczas na austriacką broń oferowaną przez PHZ Cenzin.

Kryteria, według których zamawiający będzie oceniał oferty nie zmieniło się w porównaniu z wcześniejszym przetargiem na dostawę 5 709 pistoletów (4 758 dla Policji i 951 dla Straży Granicznej) - obejmuje w 70% cenę brutto, w 15% gwarancję i w 15% masę broni (bez magazynka). W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprawiono, budzący liczne kontrowersje, zapis dotyczący zasady działania mechanizmu spustowego zamawianego pistoletu (obecnie punkt 4 brzmi: SA (Single Action)/DA (Double Action), DAO (Double Action Only) w tym, z częściowym samonapinaniem. W przypadku zaoferowania pistoletu z kurkowym mechanizmem uderzeniowym nie dopuszcza się systemu DAO).

Pozostałe wymagania nie uległy zmianie, gdzieniegdzie zostały nieznacznie zmodyfikowane i uszczegółowione. Nadal chodzi o pistolet samopowtarzalny, działający na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, strzelający amunicją 9 mm x 19, z magazynkiem 15-nabojowym (choć tutaj pojawiła się poprawka - nie dopuszczono magazynków jednorzędowych), broń ma mieć możliwość bezpiecznego przenoszenia z nabojem wprowadzonym do komory, ma mieć minimum dwa bezpieczniki wewnętrzne, w tym blokadę iglicy i szkielet z tworzyw sztucznych (tego zapisu nie zmieniono, choć na dobrą sprawę mógłby być wykonany z innych materiałów, o ile zachowane zostaną ograniczenia masowe) z szyną montażową do mocowania oświetlenia (nazywanego w SIWZ taktycznym) i wskaźnika laserowego, a także przystosowany do montażu smyczy. Nadal nie pojawiła się szczegółowa specyfikacja systemu montażu, stąd też możliwe jest zaoferowanie standardu innego niż Picatinny (MIL-STD-1913).

Masa pistoletu bez magazynka ma być nie większa niż 720 g, minimalna długość lufy to 90 mm, długość całkowita broni ma zawierać się w przedziale 170-200 mm, szerokość całkowita - 28-37 mm, wysokość całkowita - 120-145 mm. Nowość pojawiła się w zapisie przyrządów celowniczych, nadal mają być stałe, otwarte i metalowe z białymi znacznikami, tym razem jednak podano, że ich kolor to czarny, matowy (niedopuszczalne są znaczniki trytowe). Minimalna żywotność istotnych części broni, czyli zamka, lufy i szkieletu, to 30 tysięcy strzałów. W ukompletowaniu sprecyzowano, że pistolet ma być dostarczony z dwoma magazynkami z donośnikami w jaskrawych kolorach, razem z kaburą (tutaj dopisano, iż musi ona przez cały czas zachowywać kształt broni, określono, że nadal ma mieć chwyt wypinający pistolet z funkcją blokady, umożliwiający odblokowanie i zwolnienie mechanizmu zabezpieczającego jednym ruchem, przy czym dopuszczono tylko jeden system mechaniczny zabezpieczenia), ładownicą oraz zestawem do czyszczenia i konserwacji.

50-tysięczny P99 AS wyprodukowany w radomskiej FB dla Policji. Jego wręczenie miało miejsce na MSPO 2006 / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Zamawiający chce do końca 2008 otrzymać w czterech dostawach 25 701 sztuk broni krótkiej (przy czym pistolety z pierwszej dostawy mogą być wyprodukowane w 2007 lub 2008, zaś z kolejnych już tylko w 2008) dla Policji (22 074) i Straży Granicznej (3 627), w tym:

  • 5 000 do 30 dni od podpisania umowy, z czego 4 676 dla Policji i 324 dla SG,
  • 9 701 do 20 czerwca 2008, z czego 8 398 dla Policji i 1 303 dla SG,
  • 6 000 do 19 września 2008, z czego 5 000 dla Policji i 1 000 dla SG,
  • 5 000 do 5 grudnia 2008, z czego 4 000 dla Policji i 1 000 dla SG.

W pierwszym przetargu, wygranym przez PZH Cenzin oferującym pistolet Glock 19, wystartowało pięciu oferentów (wszystkie ceny brutto):

  • FB Łucznik-Radom, z pistoletem P99 SA, cena jednostkowa 1199 złotych, wartość kontraktu 6,842 mln złotych,
  • NAT Import-Export Leszek Cichocki, z pistoletem Beretta Px4 Storm, cena jednostkowa 1231 złotych, wartość kontraktu 7,026 mln złotych,
  • PHZ Cenzin, z pistoletem Glock 19, cena jednostkowa 1269 złotych, wartość kontraktu 7,243 mln złotych,
  • Cenrex, z pistoletem H&K USP, cena jednostkowa 1640 złotych, wartość kontraktu 9,362 mln złotych,
  • M.K. Szuster, z pistoletem Sig Sauer P 250 DCc, cena jednostkowa 1675 złotych, wartość kontraktu 9,562 mln złotych.

Zakupy broni dla Policji i Straży Granicznej realizowane są w ramach ustawy z 12 stycznia 2007 o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009. W ciągu trzech lat na realizację programu zostanie przeznaczonych ze środków państwa ponad 6,3 mld zł (w tym na Policję 4,458 mld, Straży Granicznej 0,897 mld, Państwową Straż Pożarną 0,874 mld i Biuro Ochrony Rządu 71 tysięcy). Policja zamierza zaopatrzyć się w 30 tysięcy nowych pistoletów za 60 mln złotych (na zakupy przeznaczono 8 mln w 2007, 25,9 mln w 2008 i 25,9 mln w 2009), co pozwoli na zastąpienie starych P-64 i P-83 nowoczesnymi konstrukcjami. Dzięki temu wyposażenie policjantów w nową broń ma kształtować się na poziomie 60% w 2007, 75% w 2008 i 88% w 2009. Straż Graniczna na zakup 5,2 tysiąca pistoletów przeznaczy ok. 10 mln złotych. Do tej pory podstawowym, nowoczesnym uzbrojeniem obu tych służb był produkowany w radomskiej FB 9-mm pistolet samopowtarzalny P99 AS (dostarczono około 50 tysięcy sztuk).


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.