Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Zmniejszenie amerykańskiego budżetu

Strategia i polityka, 12 grudnia 2008

John Murtha, przewodniczący podkomisji obrony, komisji ds. wydatków rządowych Izby Reprezentantów, stwierdził, że w najbliższych latach amerykański budżet wojskowy będzie zmniejszany.

Amerykańskie wydatki wojskowe - razem z sumami przeznaczanymi przez resorty energetyki oraz spraw wewnętrznych na programy nuklearne, zabezpieczenie przed terroryzmem oraz na działania w Iraku i Afganistanie - osiągnęły w mijającym roku rekordową sumę, ok. 800 mld USD (zobacz: Amerykański budżet obronny podpisany). W 2009 mają zamknąć się kwotą ok. 750-800 mld USD (co zależy od dodatkowego dofinansowania operacji zagranicznych, już w trakcie trwania roku budżetowego). Z kwoty tej podstawowy budżet resortu obrony ma osiągnąć rekordowe 512 mld USD, czyli powinien pochłonąć 3% PKB (zobacz: Budżet wojskowy USA wszedł w życie).

Według Johna Murthy, przewodniczącego podkomisji obrony, komisji ds. wydatków rządowych Izby Reprezentantów, wydawanie tak dużych kwot w przyszłości nie będzie możliwe. Spowodowane to jest nie tylko kryzysem gospodarczym (według najbardziej pesymistycznych szacunków w 2009 amerykański PKB może zmaleć nawet o 8-9%), ale również zwiększonym naciskiem nowej administracji na inwestycje, programy zdrowotne i socjalne.

Murtha uniknął odpowiedzi na pytanie o skalę cięć w wydatkach obronnych. Przypomniał jednak, że po konflikcie wietnamskim i po zakończeniu Zimnej Wojny, spadły one aż o 30-36%. Obecnie nie zmiany nie muszą być aż tak duże. Jednak parlamentarzysta stwierdził wyraźnie, że nie da się jednocześnie - tak, jak do tej pory - zwiększać wydatków osobowych i na zakup sprzętu wojskowego.

Wezwał do zmniejszenia tych pierwszych, które pochłoną w 2009 aż 153 mld USD. Zaoszczędzone kwoty powinny być - według niego - przeznaczone na zakup sprzętu i szkolenie. Małe partie zamawianego uzbrojenia prowadzą do podnoszenia ceny jednostkowej (vide F-22). Poważnym problemem stało się również obniżenie gotowości bojowej jednostek wojsk lądowych, stacjonujących w USA. Obecnie tylko 10% z nich znajduje się w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zadań. Pozostałe odczuwają skutki intensywnego zaangażowania w akcji w Iraku i Afganistanie. Stawia to pod znakiem zapytania możliwość prowadzenia skutecznej akcji, w przypadku konwencjonalnego konfliktu.

Z drugiej jednak strony przewodniczący podkomisji zwrócił uwagę, że znacznie pogarsza się sytuacja wojska pod względem personalnym. Liczba zgłaszających się do służby zawodowej kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią, zmniejszyła się z 94 do 82%. Załamał się nabór oficerów. Zamiast setek chętnych do rozpoczęcia nauki w akademiach wojskowych, w 2008 zgłosiło się jedynie 18 osób. Długotrwałe misje zagraniczne powodują również degradację życia rodzinnego - odsetek rozwodów żołnierzy zawodowych jest najwyższy od 15 lat.

Mimo, że Murtha nie powiedział tego wprost, sytuacja ta wymusza w praktyce zakończenie lub bardzo poważne ograniczenie działań w Iraku.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.