Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i oddalił powództwo Huberta Królikowskiego – dyrektora Departamentu Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki  przeciwko Agencji Lotniczej Altair – wydawcy miesięczników Skrzydlata Polska i RAPORT-wto  oraz Tomaszowi Hypkiemu, Grzegorzowi Sobczakowi i śp. Grzegorzowi Hołdanowiczowi. Sąd uznał, że pozwani dochowali zasad rzetelności dziennikarskiej, pisząc o Królikowskim jako o lobbyście.

Hubert Królikowski od końca maja 2007 pracuje na stanowisku dyrektora Departamentu Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki. Do jego obowiązków należy między innymi  kontrola prawidłowości realizacji zobowiązań offsetowych, zawieranie umów oraz  monitorowanie ich realizacji. Wcześniej w latach 1997-2005 Królikowski (praktycznie całe życie zawodowe przed objęciem funkcji w MG) pracował na stanowisku Senior Defence Analyst (starszy analityk do spraw obronności)  w spółce CEC  Government  Relations. W okresie, kiedy Królikowski był tam zatrudniony, głównym klientem spółki była czołowa amerykańska korporacja lotnicza Lockheed Martin – producent zakupionych przez Polskę, m.in. w wyniku lobbingu CEC, myśliwców F-16.  Offset związany z zakupem samolotów F-16 i inne umowy kompensacyjne z przedsiębiorstwami amerykańskimi oraz powiązanymi z nimi stanowią zdecydowaną większość przedsięwzięć kontrolowanych przez Departament Programów Offsetowych, którym kieruje Hubert Królikowski.

Wizytówka Huberta Królikowskiego z okresu jego pracy na rzecz
Lockheed Martina w CEC Government Relations

Sąd stwierdził, że opublikowanie informacji dotyczących poprzedniego miejsca zatrudnienia powoda i utrzymywania przez niego kontaktów towarzyskich, biznesowych, czy też zawodowych w żadnej mierze nie godzi w jego dobra osobiste. Nazywając H. Królikowskiego lobbystą, pozwani napisali prawdę, ponieważ powód przez wiele lat był związany z firmą, której podstawowych działaniem, było lobbowanie, czyli pozyskiwanie przychylnych dla zleceniodawców decyzji.

Jeden z e-maili rozsyłanych przez Huberta Królikowskiego na temat samolotu F-16 w okresie jego pracy na rzecz Lockheed Martina w CEC Government Relations

Program Czarno na białym w TVN24, 27.05.2011

Fragment dotyczący bezpośrednio dyrektora Departamentu Programów Offsetowych,
Huberta Królikowskiego:

[lektor] Za kontrolę realizacji programu offsetowego odpowiada specjalny departament
w Ministerstwie Gospodarki. To dyrektor tego departamentu, który sprawdza, czy Amerykanie wywiązują się z zawartej umowy. [kamera pokazuje Huberta Królikowskiego]

[dziennikarz] - To jest kserokopia Pana wizytówki?

[H. Królikowski] - To jest kserokopia mojej wizytówki.

[dziennikarz] - Pan pracował w tej firmie?

[H. Królikowski] - Pracowałem.

[dziennikarz] - Która pracowała dla Lockheed Martina?

[H. Królikowski] - Tak zgadza się.

[dziennikarz] – I zajmował się Pan Lockheedem?

[H. Królikowski] - Tak, między innymi.

[lektor] Hubert Królikowski pracę dla producenta F-16 zakończył w 2005. W 2007 pojawił się w Ministerstwie. Twierdzi, że jego przełożeni wiedzieli o jego przeszłości, bo wszystko miał opisać w swoim życiorysie.

[dziennikarz] - Byłaby szansa zobaczenia tegoż życiorysu?

[H. Królikowski] – Nie.

 

Jedno z pism Huberta Królikowskiego jako dyrektora Departamentu Programów Offsetowych MG. Na to stanowisko Huberta Królikowskiego zarekomendował ówczesnemu wiceministrowi Pawłowi Poncyliuszowi sam szef CEC Government Relations

 


RAPORT-wto - 03/2013
Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.