Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Prezes PAŻP zdymisjonowany

Lotnictwo cywilne, 30 kwietnia 2013

Premier Donald Tusk odwołał wczoraj Krzysztofa Banaszka ze stanowiska prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jego funkcję pełni obecnie Maciej Piotrowski, dotychczasowy zastępca prezesa PAŻP.

Jak donosi oficjalny komunikat, na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na podstawie art. 6 ust. 11 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, odwołał z dniem 29 kwietnia 2013 Krzysztofa Banaszka ze stanowiska prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Jednocześnie, także na wniosek ministra Sławomira Nowaka, premier Donald Tusk powierzył z dniem 30 kwietnia 2013 Maciejowi Piotrowskiemu, zastępcy prezesa PAŻP, pełnienie obowiązków prezesa PAŻP, do czasu powołania nowego prezesa PAŻP, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej).

Jak donosi PAP, rzecznik Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Mikołaj Karpiński poinformował, że powodem odwołania Krzysztofa Banaszka jest nieprawidłowa realizacja zadania polegającego na opracowaniu planu rocznego PAŻP na 2012. Minister widzi poprawę zarządzania. Liczne kontrole wykazały potrzeby zmian. Prezes Banaszek to fachowiec, ale potrzebna jest zmiana zarządzania PAŻP – stwierdził  rzecznik MTGBiGM.

Krzysztof Banaszek jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej o specjalności organizacja i sterowanie ruchem lotniczym. W latach 1992-1993 pracował w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego.

Następnie od 1993 do 2006 był pracownikiem Agencji Ruchu Lotniczego, zajmując stanowiska specjalistyczne oraz stanowiska kierownicze, m. in. kierując pionem techniki i rozwoju oraz pionem służb technicznych ARL/ PAŻP.

Od listopada 2007 do lutego 2008 był zastępcą prezesa PAŻP, a w w sierpniu 2008 został powołany przez premiera Tuska na stanowisko prezesa PAŻP.

Krzysztof Banaszek uczestniczył w pracach organizacji i grup krajowych i międzynarodowych, w tym między innymi z zakresu łączności i nawigacji działających w ramach EUROCONTROL (COM-T), Stałej Łączności Lotniczej ICAO (AFSG), Międzyresortowego Zespołu ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej i w pracach Komisji Europejskiej w zakresie GNSS (Komitet EGPC).

Uczestnik i koordynator prac badawczo-rozwojowych oraz autor opracowań i publikacji z zakresu wykorzystania satelitarnych systemów nawigacyjnych w lotnictwie. Współautor Rządowego Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych.

Ostatni wywiad, jakiego udzielił Krzysztof Banaszek przed odejściem ze stanowiska, można przeczytać w najnowszym numerze Skrzydlatej Polski.

 

 


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.