Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Polska w MAWA Forum

Lotnictwo wojskowe, Strategia i polityka, 08 lipca 2013

Od kilkunastu dni nasz kraj jest oficjalnym członkiem Forum Wojskowych Nadzorów nad Zdatnością do Lotu (MAWA Forum).

Porozumienie sygnował w imieniu Polski Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński

Przystąpienie Polski do Forum Wojskowych Nadzorów nad Zdatnością do Lotu (MAWA Forum), które  funkcjonuje w strukturach Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i zrzesza wojskowe nadzory państw członkowskich, miało miejsce podczas seminarium poświęconym zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych. Odbyło się ono 18 czerwca, podczas tegorocznego salonu lotniczego Le Bourget w Paryżu.

Polskę reprezentował tam Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński. We wspomnianym seminarium udział wzięli m.in. szefowa Europejskiej Agencji Obrony Claude–France Arnould i Dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) Patrick Goudou.

Głównym punktem imprezy było oficjalne przystąpienie Polski do grona 21 państw europejskich należących do MAWA Forum. Dokonał tego gen. Cwojdziński, posiadający upoważnienie Ministra Obrony Narodowej, który zatwierdził podstawowe porozumienie ramowe (Basic Framework Document).

Dokument potwierdzający przystąpienie naszego kraju do MAWA Forum / Zdjęcia: DPZ MON

Dokument ten określa podstawowe zasady ujednoliconej europejskiej wojskowej zdatności do lotu dotyczące rozwoju, przyjęcia i implementacji europejskich wojskowych wymagań zdatności do lotu. W ramach MAWA Forum prowadzone są prace mające na celu stworzenie i wdrożenie w państwach członkowskich wspólnych przepisów dotyczących zdatności do lotu, jednolitego procesu certyfikacji oraz zasad jej wzajemnego uznawania.

Gen. Cwojdziński podczas wystąpienia wyraził zadowolenie z przystąpienia Polski do MAWA Forum i podkreślił konieczność i pilność utworzenia w Polsce wojskowej władzy lotniczej, odpowiedzialnej za nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu szeroko rozumianej eksploatacji wojskowych statków powietrznych, która również na drodze decyzji będzie wprowadzać do stosowania wymagania europejskie o charakterze specjalistycznym, w tym także dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa oraz budowy i eksploatacji statków powietrznych.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2019 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.