Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Ibis dołączył do Inspektora

Przemysł zbrojeniowy, 19 maja 2008

W Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP) w Warszawie powstał nowy robot przeznaczony do wsparcia grup antyterrorystycznych, saperów, a w przyszłości do działania na polu walki. Pirotechniczo-rozpoznawczy Ibis to potomek gąsienicowego antyterrorystycznego robota inspekcyjno-interwencyjnego (EOD/IEDD) Inspektor.

Ibis był pokazywany na żywo podczas odbywającej się 14 maja 2008 w Hotelu Marriott IV Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic pod honorowym patronatem Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Stowarzyszenia Łączności i Elektroniki Sił Zbrojnych AFCEA

Jest jednak osadzony na podwoziu 6-kołowym, co daje zdecydowanie lepsze właściwości mobilne. O ile do zadań czysto pirotechnicznych platforma gąsienicowa była wystarczająca, to tylko przejście na podwozie kołowe pozwala na istotne zwiększenie możliwości robota w obszarze zadań realizowanych na polu walki.

Ibis osiągnął już dojrzałość i może być oferowany potencjalnym odbiorcom na równi ze wcześniejszymi modelami, dużym Inspektorem i mniejszym Ekspertem. Dalsze prace rozwojowe dotyczyć mają obszaru bojowego, czyli użycia uzbrojenia zabudowanego na Ibisie.

Robot pirotechniczno-rozpoznawczy Ibis to potomek używanego przez SZ RP robota Inspektor (eksportowanego do kilku państw Europy i Azji, gdzie trafił do policyjnych jednostek pirotechnicznych)

Przypomnijmy, iż pierwsze roboty MON kupił od PIAP w 2006 - we wrześniu tegoż roku do brygady saperów w Brzegu dostarczono 2 Inspektory (służą w Afganistanie), zaś do Sił Powietrznych trafił Inspektor i mały Ekspert. W 2007 PIAP otrzymał kontrakt na dostawę do połowy 2008 kolejnych 5 Inspektorów, które właśnie trafiły do odbiorcy. Wedle informacji RAPORT-wto w 2008 planowane są kolejne zakupy.

Już Inspektor wyróżniał się dużą siłą udźwigu i uciągu oraz zdolnością jazdy po trudnym terenie, a także pokonywania wysokich przeszkód. Ważący 290 kg Ibis dysponuje dodatkowo wysoką prędkością maksymalną (aż 8,5 km/h w stosunku do ok. 3,3 km/h w przypadku robota Defender produkcji Allen-Vanguard, używanego przez Wojska Specjalne) i przemieszczania manipulatora oraz dużą dzielnością terenową. Robot ma długość 1,3 m, wysokość 0,95 m i szerokość od 0,78 do 0,85 m.

Ibis może być wyposażony w szereg czujników skażeń chemicznych, radiacyjnych i innych, może być także wykorzystany do przenoszenia ładunków, przeciągania rannych lub ewakuacji, transportu, a także do rozpoznania terenu, osłony, odwracania uwagi ochrony obiektu i do działań czynnych czyli w ograniczonym zakresie do działań bojowych. W tym celu może być wyposażony w broń automatyczną, wyrzutnie granatów bądź rakiet lub granatniki automatyczne.

W Ibisie zastosowano niezależny napęd 6-kołowy, dający dużą szybkość jazdy, odporność na przeszkody terenowe, adaptacyjność oraz sprawność. Koła przednie połączone są wspólną osią, dającą ograniczony obrót wokół osi wzdłużnej robota. Pozostałe koła są połączone wahaczem parami po każdej ze stron robota (ograniczony obrót względem osi poprzecznej robota). Układ napędowy zapewnia optymalny kontakt kół z podłożem, doskonałe pokonywanie terenu, dużą stabilność oraz optymalne rozłożenie mocy na wszystkie koła

W obecnej chwili sterowanie realizowane jest ze standardowego stanowiska operatorskiego Inspektora, wzbogaconego o szereg nowych funkcji, w tym możliwość jednoczesnego obserwowania obrazu ze wszystkich kamer urządzenia. W Ibisie zastosowano 2 kamery jezdne (kolor/IR), kamerę manipulacyjną na chwytaku (kolor) i kamerę główną (kolor/IR/zoom) osadzoną na głowicy obrotowej. Współpracują z nimi silne oświetlacze LED o zasięgu 25 m oraz oświetlacze podczerwieni.

Pulpit cechuje relatywnie duża masa - 22 kg (w przypadku Defendera to 18 kg), ale opracowywany jest nowy pulpit, lepiej dostosowany do potrzeb użycia Ibisa na polu walki. Sterowanie pojazdem, zasilanym z baterii (8 godzin) odbywa się albo za pośrednictwem światłowodu albo radiowo.

Ibis wyposażony jest w manipulator o maksymalnym zasięgu 3,15 m i udźwigu 30 kg

Zdjęcia: Grzegorz Hołdanowicz


Drukuj Góra