Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Kompleksowy system US Army

Wojska lądowe, 30 listopada 2013

Northrop Grumman zademonstrował funkcjonowanie opracowywanego kompleksowego systemu łączności i dowodzenia, opracowywanego z myślą o wojskach lądowych USA (US Army).

Pierwsze próby polowe opracowywanego systemu mają zostać zrealizowane w 2014. Według założeń wytwórcy, produkcja IBCS mogłaby rozpocząć się już w 2016. Rok później pierwsze zestawy weszłyby do służby / Zdjęcie: Northrop Grumman

Prezentacja odbyła się na przełomie października i listopada, jednak amerykański producent poinformował o niej dopiero niedawno. Jako miejsce pokazu wybrano US Army Redstone Arsenal w Alabamie.

Przeprowadzona próba miała na celu zademonstrowanie przyszłemu użytkownikowi potencjału ukrytego w rozwijanym obecnie kompleksowym systemie łączności i dowodzenia, przeznaczonym dla jednostek obrony powietrznej (IBCS, Integrated Air and Missile Defense Battle Command System).

Celem przyświecającym inżynierom Northrop Grummana jest opracowanie i wdrożenie do służby nowatorskiego rozwiązania umożliwiającego zebranie obecnie użytkowanych podsystemów obrony powietrznej, odpowiadających m.in. za obserwację przestrzeni powietrznej, łączność, ocenę sytuacji operacyjnej oraz kierowanie fizycznymi środkami eliminacji zagrożenia w postaci antyrakiet i zintegrowanie ich w jeden nadsystem (system-of-systems).

Innymi słowy, IBCS ma pozwolić użytkownikowi na bardziej efektywne użycie elementów systemu obrony powietrznej poprzez ich zintegrowanie przy użyciu nowoczesnych środków łączności i przesyłu danych. Opracowywany z myślą o US Army system ma pozwolić dowódcom na lepszą ocenę sytuacji, dzięki zwiększeniu potencjału współpracujących ze sobą urządzeń obserwacji i analizy pola walki. To z kolei umożliwi im podejmowanie skuteczniejszych, bo opartych o znacznie bogatszą wiedzę, działań zaradczych.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.