Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Polska w PRACTICE

Przemysł zbrojeniowy, 26 maja 2014

Projekt PRACTICE to rozpoczęte w 2011 przedsięwzięcie, którego zadaniem jest stworzenie narzędzia PRACTICE Toolbox do zarządzania w sytuacjach zagrożenia typu CBRN. Uczestniczą w nim 2 podmioty z Polski.

28 państw Unii Europejskiej to prawie 30 odmiennych procedur, różne wyuczone zachowania i setki systemów informacyjnych. Każde z państw dysponuje własnym potencjałem służb odpowiedzialnych za zapobieganie, wykrywanie i neutralizację zagrożeń. Bariery językowe stanowią coraz mniejszy problem, ale przeszkodą pozostają odmienne procedury czy integracja rozproszonych systemów IT.

Projekt PRACTICE (Preparedness and Resilience against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment) to rozpoczęte w 2011 międzynarodowe przedsięwzięcie, w którym uczestniczą 23 podmioty z 11 krajów Unii Europejskiej, wśród nich Astri Polska i Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP). Jego zadaniem jest stworzenie narzędzia PRACTICE Toolbox do zarządzania w sytuacjach zagrożenia typu CBRN – chemicznego, biologicznego, radiologicznego i nuklearnego. Wirtualne, dostępne dla wszystkich zaangażowanych podmiotów narzędzie uwzględniać będzie specyfikę organizacji narodowych służb i pomagać w koordynacji ich działań. Szczególny nacisk położono na czynnik ludzki oraz społeczne aspekty stanu zagrożenia.

Podmioty zaangażowane w projekt PRACTICE to m. in. resorty krajów UE służące zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego, centra zarządzania kryzysowego, konsorcja obronne, czy ośrodki naukowo badawcze, a także małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednymi z bardziej rozpoznawalnych są King’s College London – od lat znajdująca się w czołówce światowych placówek uniwersyteckich, Europejski Komitet Normalizacyjny, zrzeszający 33 państwa europejskie i przedsiębiorstwoAirbus Defence & Space.

O udziale Astri Polska w projekcie zaważyło doświadczenie w budowaniu systemów zarządzających danymi geoprzestrzennymi i zarządzaniem kryzysowym. Polski wkład to m. in. zorganizowanie końcowych ćwiczeń obejmujących użycie w warunkach rzeczywistych narzędzia Toolbox oraz procedur i metod wypracowanych w projekcie, a także działania związane z upowszechnianiem wyników projektu. PRACTICE Toolbox prezentowany był między innymi podczas ubiegłorocznych europejskich ćwiczeń w Birmingham (W. Brytania), kwietniowych ćwiczeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Pionkach i majowych w Sandö (Szwecja).

W trakcie ćwiczeń MSW, Astri Polska oraz SGSP, we współpracy z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, odpowiedzialni byli za zorganizowanie 4 epizodów projektu PRACTICE. Przeprowadzone ćwiczenia weryfikowały m.in. programy do modelowania i symulacji rozprzestrzeniania się zagrożeń, procedury odkażania oraz bieżące analizy na miejscu zdarzenia, z koniecznością podejmowania natychmiastowych decyzji.

Finalna wersja prototypu narzędzia Toolbox zostanie zaprezentowana 23 września w Brukseli, jednak już teraz wiadomo, że nie będzie ona znacząco odbiegać od tej, którą testowano kilka tygodni temu w trakcie ćwiczeń w Pionkach i Sandö. Narzędzie będzie również wykorzystane w kolejnym projekcie EDEN, w którym Astri Polska jest jednym z partnerów.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.