Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Ćwiczenia na zaporze

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 31 maja 2014

Od 26 do 29 maja na Podhalu został przeprowadzony kurs dotyczący ochrony oraz obrony szczególnie istotnych obiektów. Zajęcia zorganizowane przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych wspomagał Małopolski Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Funkcjonariusze nowosądeckiego Wydział Zabezpieczenia Działań (WZD) Straży Granicznej to doświadczeni antyterroryści wspierający na co dzień m.in. Centralne Biuro Śledcze w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości

Podczas kursu dowódcy pododdziałów poznawali sposoby przeciwdziałania i elimanacji zagrożeń podczas chronienia obiektów szczególnie istotnych, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury hydrotechnicznej i energetycznej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i wybranych wydziałów.

W ramach przygotowanego wcześniej scenariusza żołnierze 16 batalionu powietrzno-desantowego wraz z oddziałem Narodowych Sił Rezerwowych zaprezentowali obronę budynków elektrowni wodnej w Niedzicy

Wybór miejsca w którym zorganizowano kurs był nieprzypadkowy. W Niedzicy i Sromowcach znajduje się Zespół Elektrowni Wodnych należący do tzw. obiektów kategorii I, czyli szczególnie istotnych. To właśnie z jego infrastrukturą zapoznawali się uczestnicy sympozjum.

16. batalion spadochroniarzy z Krakowa wspierany był przez żołnierzy NSR, patrolujących koronę zapory oraz zabezpieczających tyły oddziałów szturmowych

Jednym z kluczowych partnerów projektu był Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej z Nowego Sącza. W trakcie konferencji Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Zadań SG przedstawił doświadczenia jednostki w realizacji zadań polegających na zabezpieczaniu obiektów o kluczowym znaczeniu.

Żołnierzy walczących na terenie hydroelektrowni wspierali koledzy z umocnionych stanowisk ogniowych umieszczonych na koronie zapory wodnej w Niedzicy. Dzięki dogodniej pozycji mogli pokryć ogniem cały teren działań i przydusić napastników. Prowadzone były równoczesne działania z lądu przy wykorzystaniu technik linowych

Wydział Zabezpieczenia Działań (WZD) z Nowego Sącza w minionych latach zdobył sobie zasłużoną renomę jako jednostka chroniąca najważniejsze osobistości odwiedzające Małopolskę oraz zwalczającą, ramie w ramię z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego, zorganizowane grupy przestępcze na terenie całego kraju.

Podczas zaciekłego starcia, broniący zapory otrzymali wsparcie ze strony wody. Spadochroniarze użyli łodzi płaskodennych do przeprawy przez jezioro

Ostatniego dnia kursu miała odbyła się część praktyczna zajęć, będąca podsumowaniem wcześniejszego szkolenia teoretycznego. W ramach przygotowanego wcześniej scenariusza żołnierze 16 batalionu powietrzno-desantowego wraz z oddziałem Narodowych Sił Rezerwowych zaprezentowali obronę budynków elektrowni wodnej w Niedzicy.

Obiekty Zespołu Elektrowni Wodnych szturmowane przez zdeterminowanych napastników okazały się trudne do obrony, acz ostatecznie napastnicy zostali odparci, a część z nich dostała się do niewoli

Prowadzone były równoczesne działania z lądu i z wody, przy wykorzystaniu technik linowych oraz łodzi płaskodennych. Ćwiczenia zostały zamknięte pokazem umiejętności funkcjonariuszy nowosądeckiego WZD, którzy zainscenizowali szturm na budynek połączony z odbijaniem zakładników. Na uwagę zasługuje wykorzystanie sekcji strzelców wyborowych, która od niedawna wspiera zespoły szturmowe funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Straznicy Graniczni zostali wszechstronnie przeszkoleni do prowadzenia operacji antyterrorystycznych w tym również odbijania zakładników. Jako jedni z niewielu w Polsce są gotowi do prowadzenia operacji na pokładach samolotów (w tym również jako sky marshals). W ramach struktur małopolskiego  Wydziału Realizacji Działań funkcjonuje także zespół strzelców wyborowych. Funkcjonariusze uzbrojeni w karabin wyborowy Blaser R93 Tactical są gotowi do wsparcia kolegów z zespołów szturmowych

Przeprowadzone ćwiczenia pokazały jak trudnym zadaniem jest ochrona krytycznej dla państwa infrastruktury energetycznej. Wiele obiektów wypełnionych podatnymi na zniszczenia urządzeniami stanowi stosunkowo łatwy cel, nawet dla nielicznych, acz zdeterminowanych przeciwników.

Funkcjonariusz Straży Granicznej wraz z policjantem SPAP konwojuje zatrzymanego napastnika, który wcześniej przetrzymywał zakładnika w jednym z obiektów elektrowni w Sromowcach / Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski, Remigiusz Wilk

Wymiana doświadczeń i ścisła współpraca pomiędzy formacjami pochodzącymi z różnych resortów wydaje się być koniecznością w dobie redukcji personelu oraz ograniczania środków na realizację realistycznych scenariuszy szkoleniowych.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.