Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

System dla Gawrona

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 06 lipca 2008

30 czerwca 2008 do Stoczni Marynarki Wojennej wpłynęło 13 ofert w przetargu na Zintegrowany System Walki dla pierwszego, a może jedynego(!), okrętu projektu 621 Gawron.

Warunki przetargu dopuszczają ofertę całościową lub oferty częściowe na poszczególne pakiety, takie jak: Pakiet A (okrętowy system dowodzenia), Pakiet B1 (system uzbrojenia okrętu w efektory i urządzenia); Pakiet B2 (system uzbrojenia okrętu - efektory i amunicja); Pakiet C (system obserwacji technicznej - sensory); Pakiet D+E (zintegrowany system nawigacyjny oraz zintegrowany system łączności).

Złożenie oferty ostatecznej poprzedziła wstępna oferta techniczna i konfiguracyjna bez podawania ceny oraz tura negocjacji w sprawach związanych z zakresem prac, które są przewidziane przez oferenta dla Stoczni Marynarki Wojennej. Nie wszyscy oferenci skorzystali z tej możliwości i złożyli ofertę ostateczną bez negocjacji wstępnych i doprecyzowania warunków technicznych.

Nie każdy oferent mógł pobrać również dokumentację techniczną na wszystkie pakiety. Dostęp do poszczególnych dokumentów omawiających poszczególne pakiety, a co za tym idzie do złożenia oferty, był obwarowany pewnymi względami formalnymi. Warunkiem progowym było przedłożenie odpowiednich referencji i doświadczeń technologicznych oraz poświadczeń dopuszczających dostęp do informacji niejawnych. I tak na przykład nie każdy mógł otrzymać dokumentację, a w konsekwencji złożyć ofertę, na okrętowy system dowodzenia (Pakiet A).

Z tej części przetargu zostały wyłączone wszystkie przedsiębiorstwa polskie. Zastrzeżenie zapisano w umowie pomiędzy MON a SMW, które następnie stocznia umieściła we własnych warunkach przetargowych, a mówi ono, że potencjalny oferent musi złożyć referencje z ostatnich 5 lat o należytej realizacji dostaw okrętowego systemu walki w podobnej konfiguracji i stopniu zaawansowania technologicznego na okrętach INNYCH (podkreślenie red.) państw wystawionych przez końcowych użytkowników.

Dokumentacja przetargowa w dużej części jest niejawna, stąd brak informacji o szczegółowych zapisach WZTT, a także o treści poszczególnych ofert złożonych przez potencjalnych dostawców, którzy pobrali dokumentację.

Wiadomo, że głównymi graczami oferującymi najpełniejsze oferty ZSW (choć żadna z nich nie jest kompleksowa i całościowa) są holenderski Thales z rozwiązaniami zastosowanymi już w pakiecie modernizacyjnym dla okrętów rakietowych projektu 660 Orkan (z systemem dowodzenia Tacticos i ofertą integracji), MBDA (VL MICA), BAE SYSTEMS (prawdopodobnie z najpełniejszą ofertą, lecz wariantową), konsorcjum Bumar - Saab - OBR CTM (również z rozwiązaniami z Orkana, kpr RBS15 Mk3 oraz pewnym wkładem przedsiębiorstw polskich, a także szwedzkim systemem dowodzenia Saab 9LV), Kongsberg Defence and Aerospace z polskimi partnerami (z ofertą rakiet NSM zaproponowanych również w ofercie na Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy MW). Niektóre przedsiębiorstwa złożyły oferty częściowe i na pojedyncze pakiety, jak Enamor na Pakiet D+E czy też STN Atlas na sensory i sonary.

Departament Zaopatrywania szacuje koszty realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Walki na Gawrona na 534,3 mln zł. Platforma okrętu projektu 621, czyli kadłub oraz systemy okrętowe, ma kosztować 626,6 mln zł do końca 2012. Ogólny koszt pierwszej (i jedynej?) jednostki może wynieść w obecnych cenach aż 1,5 mld zł...

Komisja przetargowa pracuje obecnie nad złożonymi ofertami. W pierwszej kolejności oceni ich poprawność formalną. Następnie przystąpi do oceny technicznej i we współpracy z ekspertami Terenowego Oddziału Techniki Morskiej oraz Marynarki Wojennej oceni propozycje.

Więcej w RAPORT-wto 07-2008


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.