Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Porozumienia PZL-Świdnik z UMCS i AGH

Przemysł zbrojeniowy, 20 czerwca 2014

Przedstawiciele PZL-Świdnik podpisali porozumienia o współpracy w ramach działalności naukowo-badawczej. i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Przedstawiciele PZL-Świdnik i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisują porozumienie o współpracy

Porozumienie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, sygnowane 17 czerwca, przewiduje m.in. wymianę pracowników UMCS i PZL-Świdnik w celach edukacyjnych i szkoleniowych, realizację staży i praktyk dla studentów oraz absolwentów UMCS w zakładach PZL-Świdnik, jak również pracowników ze Świdnika w lubelskiej uczelni. Umowa zakłada także przygotowywanie przez studentów prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych ściśle związanych z przemysłem lotniczym, a także wspólne prowadzenie prac naukowo-badawczych.

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej może dać studentom wiedzę, zaś PZL-Świdnik niezbędne w sektorze lotniczym umiejętności i doświadczenie, umożliwiające rozwój ich kariery w przyszłości. Obie strony myślą już o konkretnych badaniach w dziedzinie analizy chemicznej, światłowodów, informatyki i polimerów, które mogą zostać wykorzystane w przyszłej produkcji śmigłowców.

Współpraca nauki z biznesem jest wyzwaniem i nakazem dla uczelni w Polsce. Chcemy tym wyzwaniom sprostać, stąd podpisanie dzisiejszej umowy z PZL-Świdnik, jednym z najbardziej znaczących zakładów przemysłowych w Polsce. Podstawą porozumienia będą wspólne badania naukowe. My mamy potencjał naukowy, PZL-Świdnik ma potencjał badawczy. Oprócz badań pragniemy rozwijać współpracę w zakresie dydaktyki. Zakładamy, że praktycy z PZL-Świdnik będą prowadzić w UMCS zajęcia dla studentów, aby połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. Zakładamy też możliwość utworzenia nowych, ważnych dla UMCS
i PZL-Świdnik kierunków studiów
- podsumował JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Sygnowanie analogicznej umowy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie / Zdjęcie: PZL-Świdnik

Natomiast 20 czerwca analogiczna umowa została podpisana pomiędzy świdnicką wytwórnią i Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica. Dotyczy ona organizacji praktyk oraz staży dla studentów i absolwentów Akademii oraz pomoc w przygotowywaniu prac badawczych studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Istotnym elementem porozumienia będzie również wymiana pracowników AGH i PZL-Świdnik w celach szkoleniowych oraz wspólna organizacja konferencji i seminariów naukowych. Na najlepszych studentów, którzy aktywnie włączą się we współpracę obu partnerów, przewidziane są atrakcyjne stypendia.

Komentując podpisanie porozumienia, Nicola Bianco, Dyrektor Zarządzający PZL-Świdnik powiedział: Jesteśmy pełni uznania dla ogromnego wkładu AGH w rozwój polskiej branży lotniczej oraz nieustanny rozwój polskiej nauki. Cieszymy się, że spółka PZL-Świdnik będzie mogła uczestniczyć w przekazywaniu specjalistycznej wiedzy i know-how kształconym w Polsce inżynierom.

Mieczysław Majewski, Prezes Zarządu PZL-Świdnik dodał: Przez ponad 60 lat działalności w branży lotniczej spółka PZL-Świdnik dowiodła, że posiada zdolności w zakresie opracowywania i promowania nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań lotniczych na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że razem z naszym nowym partnerem będziemy mogli jeszcze bardziej wspierać rozwój rodzimej branży lotniczej, przyczyniając się tym samym do wzrostu gospodarczego w Polsce.

Prorektor ds. Współpracy AGH, Profesor Tomasz Szmuc, powiedział: Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sformalizowania tej współpracy. PZL-Świdnik dołącza do grona prawie 300 naszych partnerów przemysłowych, stając się jednocześnie jedną z ciekawszych propozycji rozwoju dla naszych studentów i naukowców.

UMCS i AGH to kolejne polskie uczelnie po Politechnice Lubelskiej, Politechnice Rzeszowskiej, Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, z którymi PZL-Świdnik nawiązał współpracę naukowo-badawczą. Ponadto w kwietniu br., wraz z Urzędem Miasta Lublin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, PZL-Świdnik powołał Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych.


Drukuj Góra