Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Zamojska Iskra jak nowa

Lotnictwo wojskowe, 14 sierpnia 2014

Odnowiono samolot-pomnik TS-11 Iskra, upamiętniający funkcjonującą w Zamościu Techniczną Szkołę Wojsk Lotniczych.

Odrestaurowany samolot-pomnik TS-11 Iskra, znajdujący się w Zamościu, upamiętnia funkcjonującą w tym mieście do 2002 Techniczną Szkołę Wojsk Lotniczych / Zdjęcie: kpt. Artur Szymański

Dzięki wsparciu Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) odnowiony został samolot-pomnik TS-11 Iskra, upamiętniający Techniczną Szkołę Wojsk Lotniczych (TSWL), funkcjonującą w Zamościu do 2002. ITWL dofinansował prace renowacyjne wspólnie z władzami miasta. Polegały one na laserowym usunięciu wtórnych nawarstwień i przemalowań oraz pełnej renowacji i konserwacji obiektu, stojącego na niewielkiej działce przejętej nieodpłatnie przez samorząd od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Konserwatorzy nie ingerowali w strukturę płatowca ani w konstrukcję cokołu.

Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski podziękował dyrektorowi ITWL płk. rez. prof. dr. hab. in. Ryszardowi Szczepanikowi i prezydentowi Zamościa Marcinowi Zamoyskiemu za odnowienie lotniczego pomnika. Generał Majewski już w czerwcu 2013 poparł inicjatywę odnowienia pomnika, przedstawioną przez byłego oficera TSWL oraz prezydenta miasta i zainteresował nią dyrektora instytutu. Po analizie przedsięwzięcia prof. Szczepanik wraz ze współpracownikami zgodził się na dofinansowanie części projektu. Resztę pieniędzy na uratowanie pomnika dołożyło miasto.

Odnowiony pomnik przekazano miastu oficjalnie 14 sierpnia, na uroczystości z udziałem przedstawicieli władz Zamościa, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i byłych żołnierzy Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych.

Dzięki takim działaniom wspólnie kształtujemy i utrwalamy postawy patriotyczne w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży oraz promujemy chlubne tradycje polskiego lotnictwa. Odnowienie Iskry to wspaniały i bezinteresowny gest, nie do przecenienia dla mnie i całego środowiska wojskowego, podziękował gen. Majewski dyrektorowi ITWL i prezydentowi miasta.

Cieszymy się, że pomnik odzyskał świetność. Stoi niemal przy wjeździe do miasta i teraz znów będzie naszą ozdobą. Z renowacji będą dumni też byli żołnierze TSWL, którzy nadal licznie mieszkają w Zamościu i okolicy. Odnowiona Iskra przypomni im lata młodości, służby w wojsku i historię szkoły, podkreślił prezydent Zamoyski.

Na podstawie informacji ppłka Artura Goławskiego


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.