Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Dialog techniczny na bsl klasy mini

Przemysł zbrojeniowy, Lotnictwo wojskowe, 27 września 2014

Inspektorat Uzbrojenia zamierza przeprowadzić dialog techniczny na bsl klasy mini.

Jednym z bsl spełniających wymagania stawiane przez IU MON jest Taurus / Zdjęcie: WB Electronics

W opublikowanym wczoraj ogłoszeniu Inspektorat Uzbrojenia MON informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, którego przedmiotem będzie uzyskanie doradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywania specyfikacji technicznej dla projektu bezzałogowego systemu powietrznego pionowego startu i lądowania klasy mini.

Bezzałogowiec musi posiadać zdolność do pionowego startu i lądowania, bez konieczności korzystania ze specjalnej infrastruktury terenowej i powinien być przeznaczony do operowania w terenie zurbanizowanym. Masa startowa bsl, skompletowanego do wykonania zadania, nie może przekraczać 5 kg.

Zasięg bezzałogowca, z zachowaniem pełnej łączności ze stacją naziemną w terenie zurbanizowanym bez widoczności anten, nie może być mniejszy niż 300 m, a z widocznością anten – nie mniejszy niż 3 km. Długotrwałość lotu powinna wynosić co najmniej 30 min.

Bsl powinien być wyposażony w rozdzielne czujniki pracujące w zakresie światła widzialnego i w paśmie podczerwieni. Pionowzlot powinien być przystosowany do łatwego transportu na duże odległości w zasobnikach plecakowych.

Inny projekt, który może być wzięty pod uwagę, to Koliber / Zdjęcie: ITWL

W ramach diablego technicznego wykonana zostanie ocena możliwości spełnienia wymagań wstępnie określonych dla projektu, a następnie zdefiniowanie możliwości potencjału placówek krajowych do jego realizacji.  W dalszej kolejności przewidziane jest wstępne oszacowanie kosztów realizacji projektu i czasu niezbędnego do jego wykonania. IU MON zakłada też uzyskanie dzięki dialogowi informacji, które mogą zostać wykorzystane podczas definiowania wymagań technicznych dla projektu.

Podmioty wyrażające chęć udziału w dialogu technicznym powinny zgłosić ten fakt pisemnie do IU MON. Następnie zostanie im przesłana pełna treść zapytania o informację. Po otrzymaniu odpowiedzi przewidziane jest ewentualne przeprowadzenie spotkań w celu zaprezentowania proponowanych rozwiązań i omówienia uwarunkowań towarzyszących realizacji projektu.

Analiza rozwiązań istniejących na rynku, przeprowadzona na etapie dialogu technicznego, zostanie użyta do zdefiniowania listy potencjalnych wykonawców zadania. Pożądany termin przeprowadzenia dialogu technicznego to 28 lutego 2015. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia w/w celów.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.