Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Aktywna faza IMCMEX 2014

Marynarka wojenna, 04 listopada 2014

Od kilku dni trwa aktywna faza wielonarodowych ćwiczeń morskich, International Mine Counter Measure Exercise (IMCMEX) 2014.

Zdjęcie: US Navy

Jednostki wojskowe z ponad 40 państw biorą udział w organizowanych przez U.S. Naval Force Central Command (NAVCENT) ćwiczeniach. Ich zadaniem jest zwiększenie efektywności współpracy sojuszniczych państw w wykrywaniu i eliminacji zagrożeń asymetrycznych, w tym min morskich oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), które mogą zagrozić przepustowości globalnych morskich szlaków handlowych.

Trwające od 27 października ćwiczenia prowadzone są na obszarze odpowiedzialności 5. Floty US Navy, a więc przede wszystkim na wodach Morza Czerwonego i Arabskiego oraz Zatoki Perskiej. W trwającej od kilku dni aktywnej fazie IMCMEX, udział bierze 38 okrętów różnych klas, a także 19 bezzałogowych pojazdów podwodnych służących do obserwacji i analizy otoczenia, wykrywania i rozpoznawania min morskim lub ich bezpośredniego unieszkodliwienia oraz około 100 nurków z morskich zespołów rozminowywania.

W tegorocznej edycji IMCMEX nacisk kładziony jest na współpracę okrętów, które często działają w ramach wielonarodowych operacji morskich, ochraniających globalne szlaki handlowe, wiodące m.in. wodami regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, których przepustowość może w każdej chwili zostać ograniczona w wyniku wystąpienia klasycznych zagrożeń asymetrycznych, jak miny morskie, piractwo lub terroryzm. Ćwiczenia potrwają do 13 listopada. Pierwsze dni poświęcono na szkolenia i seminaria, prowadzone w Bahrajnie.

Co ciekawe, scenariusz IMCMEX 2014 zakłada nie tylko zwalczanie zagrożeń występujących na otwartym morzu, ale także ochronę strategicznej infrastruktury portowej. Nurkowie z morskich zespołów rozminowywania oraz operatorzy bezzałogowych pojazdów podwodnych ćwiczą scenariusze sytuacyjne związane z wykrywaniem min morskich i IED bezpośrednio na terenie portów oraz u wejść do zatok, cieśnin lub kanałów oraz ich niszczeniem.


Drukuj Góra