Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Koziej z MON, Polko do rezerwy

Strategia i polityka, 11 sierpnia 2008

Stanisław Koziej, emerytowany generał i podsekretarz stanu w MON, zrezygnował z pełnionej funkcji. Powodem jest brak akceptacji dla zmniejszenia liczebności armii zawodowej. Nieco wcześniej, 7 sierpnia, MON zdecydowało o przeniesieniu do rezerwy kadrowej gen. dyw. Romana Polko.

5 sierpnia premier Donald Tusk i minister obrony Bohdan Klich poinformowali, że liczebność armii zawodowej w Polsce nie będzie wynosiła 120, a jedynie 90 tys. żołnierzy. Liczebność rezerwy (30 tys.) nie została zmieniona. Jednocześnie poinformowano, że nie zmieni się liczba związków taktycznych i nadal będzie wynosić 14 brygad wojsk lądowych, 2 skrzydła lotnictwa taktycznego i 1 transportowego w Siłach Powietrznych oraz 2 flotylli Marynarki Wojennej. Nie dodano, że zmiany organizacyjne szykowane są na okres po zakończeniu procesu profesjonalizacji armii, co ma nastąpić z rocznym opóźnieniem, w stosunku do wcześniejszych planów - pod koniec 2010 (przy liczebności wojsk lądowych, szacowanych na 45-50 tys. żołnierzy, utrzymanie 14 brygad jest po prostu niemożliwe). Koszty wprowadzenia armii zawodowej w 2009 szacowane są na 1,4 mld zł.

Informacja o zmianie liczebności wywołała niezadowolenie przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, którzy nie zostali nawet poinformowali o tak istotnych korektach planów dotyczących przyszłości sił zbrojnych. Jednak nie tylko ich.

Dzisiaj ze stanowiska podsekretarza stanu MON zrezygnował Stanisław Koziej. Według dostępnych informacji, przyczyną była różnica stanowisk, dotycząca liczebności armii, a także jej składu. Emerytowany generał nie zgadzał z kierowaniem kampanii reklamowej, związanej ze wstępowaniem do wojska, do słabo wykształconej młodzieży z małych miejscowości o wysokim bezrobociu.

Wydarzenia te zbiegły się z formalnym odwołaniem gen. dyw. Romana Polko z pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z dniem 31 października 2008 roku (zobacz: Dymisja gen. Romana Polko). Jednocześnie z dniem 1 listopada 2008 roku zostanie on przeniesiony do rezerwy kadrowej Ministra Obrony Narodowej. Decyzję podpisał szef resortu 7 sierpnia.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.