Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Umowa podpisana

Strategia i polityka, 21 sierpnia 2008

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i sekretarz stanu Condoleezza Rice podpisali w środę umowę o rozmieszczeniu na terytorium RP antybalistycznych, obronnych rakiet przechwytujących. Umowa powinna zostać ratyfikowana przez Sejm w ciągu paru miesięcy.

Umowa, składająca się z preambuły, 19 artykułów, jednego załącznika oraz mapy bazy, reguluje takie kwestie, jak: zasady budowy, utrzymania bazy, dowództwo nad bazą, włączając w to podział kompetencji między dowódcą polskim i amerykańskim; reguły używania obiektu przez siły amerykańskie; zasady dostępu do bazy. Umowa określa także: zasady użycia rakiet przechwytujących rozmieszczonych w bazie; ochronę środowiska, zdrowia i życia ludzkiego; zobowiązania finansowe wynikające dla obu stron z realizacji umowy, wreszcie odpowiedzialność związaną z użyciem systemu / Zdjęcie: MON

Na mocy umowy powstać ma na terytorium Polski baza, w której zostanie rozmieszczonych 10 nienuklearnych rakietowych pocisków przechwytujących. Będzie to część globalnego systemu obrony przeciwbalistycznej (Missile Defense, MD) Stanów Zjednoczonych.

W wydanym przez MSZ komunikacie, stwierdzono, że teren bazy pozostanie własnością RP – Polska zachowa suwerenne prawa nad jej obszarem. Obiekt zostanie udostępniony stronie amerykańskiej na potrzeby realizacji zawartej w środę umowy.

Na obszarze bazy będzie obowiązywało prawo polskie. Baza będzie znajdować się pod polskim dowództwem, a na jej terenie będzie stale obecna polska jednostka wojskowa. Ponadto, polski dowódca bazy będzie miał dostęp do wszystkich jej stref. Strona polska będzie także ustanawiać procedury dostępu do bazy, poinformowało ministerstwo.

Umowa zawiera również zobowiązania USA do opracowania, we współpracy z Polską, planu ewentualnościowego, określającego działania, które zostaną podjęte w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa bazy. Ponadto Polska na mocy umowy ma zapewniony udział w procesie opracowywania zasad użycia systemu obrony przeciwrakietowej oraz określa zakres danych, jakie Polska będzie otrzymywać z całego systemu. Obie strony zadeklarowały chęć włączenia w przyszłości instalacji w Radzikowie w system obrony przeciwrakietowej NATO.

Dokument stanowi, że w Polsce na stałe będzie stacjonować bateria rakiet Patriot.

MSZ poinformował, że zagadnienia dotyczące statusu Sił Zbrojnych USA na terytorium Polski oraz dwustronnej współpracy naukowo-technicznej, gospodarczej i przemysłowej zostaną uregulowane w odrębnych porozumieniach, których negocjacje zostaną niebawem podjęte przez obie strony.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.