Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Sentinel-2A gotowy do startu

Astronautyka, 25 lutego 2015

Zakończono próby nowego satelity, przeznaczonego do obserwacji Ziemi.

Satelita Sentinel-2A podczas prób w laboratorium w zakładach IABG w Ottobrunn

W zakładach IABG w Ottobrunn, w pobliżu Monachium w Niemczech inżynierowie Airbus Defence and Space zakończyli 6-miesięczny programu prób satelity Sentinel-2A. Badania obejmowały symulacje hałasu wytwarzanego podczas startu, odporność na drgania i wstrząsy występujące w trakcie odłączania rakiety nośnej, a także testy termiczne w próżni,  odwzorowujące warunki panujące w kosmosie.

W kwietniu satelita o masie 1,1 t zostanie wysłany do portu kosmicznego w Kourou w Gujanie Francuskiej. W czerwcu Setinel-2A zostanie wyniesiony na orbitę na pokładzie rakiety VEGA. Będzie on drugim satelitą wystrzelonym w Kosmos w ramach programu operacyjnego Copernicus, prowadzonego przez Komisję Europejską we współpracy z ESA.

Satelity Sentinel, które będą okrążać Ziemię co 100 minut, będą mogły zarejestrować całą powierzchnię obszarów lądowych naszej planety w czasie krótszym niż 5 dni / Zdjęcie i rysunek: Airbus Defence and Space

Sentinel-2A będzie rejestrował obrazy w zakresie widma elektromagnetycznego od pasma widzialnego do bliskiej podczerwieni z wysokości 786 km za pośrednictwem 13 pasm widmowych o rozdzielczości 10, 20 lub 60 m i szerokości pasa obserwacji 290 km. Zebrane dane posłużą do badań nad wykorzystaniem gruntów, uszczelnianiem gleby, gospodarką przestrzenną, rolnictwem, leśnictwem i katastrofami naturalnymi (powodziami, pożarami lasów, osuwiskami, erozją), a także do wspierania misji humanitarnych. Projekt obejmuje też obserwację obszarów przybrzeżnych, jak również lodowców, pokrywy lodowej i śnieżnej. Start kolejnego satelity, Sentinel-2B, planowany jest w połowie 2016.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.