Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

MOSG w ćwiczeniu Renegade – Kaper

Marynarka wojenna, 12 maja 2015

Od wczoraj Morski Oddział Straży Granicznej uczestniczy w ćwiczeniu taktyczno-specjalnym pk. Renegade –  Kaper 15/I organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Manewry Renegade –  Kaper 15/I mają na celu sprawdzenie procedur współdziałania poszczególnych służb oraz przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i morza / Zdjęcie: MOSG

Morski Oddział Straży Granicznej bierze udział w ćwiczeniu taktyczno-specjalnym pk. Renegade –  Kaper 15/I. Manewry organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych mają na celu sprawdzenie procedur współdziałania poszczególnych służb oraz przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i morza.

Scenariusz ćwiczenia zakłada możliwość dokonania ataków terrorystycznych na obiekty infrastruktury krytycznej, a także morskiej oraz ważne obiekty użyteczności publicznej z użyciem statku powietrznego lub jednostki pływającej opanowanej przez terrorystów. Ćwiczenie zostało przygotowane tak, aby hipotetyczne zdarzenia scenariusza były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości i zostały odwzorowane w realnym życiu. Taki sposób przygotowania daje możliwość faktycznego działania ćwiczącym.

Jednocześnie w ramach ćwiczenia zostanie przeprowadzony trening powszechnego alarmowania i ostrzegania ludności w wybranych regionach kraju. Taki sposób prowadzenia ćwiczenia wiąże się z realnymi oznakami wystąpienia ataku terrorystycznego a także zaangażowaniem służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz porządek publiczny, co może wywołać pewien niepokój społeczny.

Pierwszy etap ćwiczenia stanowią działania funkcjonariuszy MOSG ukierunkowane na rozpoznanie i weryfikację zagrożenia na jednym z obiektów infrastruktury morskiej i próba jego neutralizacji do wyczerpania możliwości przewidzianych w przepisach prawnych (art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich: W celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego, po wyczerpaniu przez Straż Graniczną środków przewidzianych w ustawie z dnia 12 października 1990. o Straży Granicznej, Minister Obrony Narodowej może wydać decyzję o zastosowaniu na polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia tego statku lub obiektu pływającego włącznie).

W morskim epizodzie realizowanym przez Straż Graniczną biorą udział funkcjonariusze MOSG z podległych jednostek organizacyjnych, w tym specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań, jednostki pływające i lotnictwo Straży Granicznej. Wykorzystany zostanie również Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru.

W ćwiczenie zaangażowane są zarówno Siły Zbrojne RP, jak i struktury układu pozamilitarnego, które wykonując swoje zadania mają wpływ na bezpieczeństwo w kraju: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Policja Państwowa, Straż Graniczna, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Polskie Linie Lotnicze LOT, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Centrum Antyterrorystyczne ABW, Urząd Morski i administracja rządowa.

Na podstawie informacji por. SG Andrzeja Juźwiaka


Drukuj Góra