Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Koniec BALTOPS 2015

Marynarka wojenna, Wojska lądowe, Lotnictwo wojskowe, 19 czerwca 2015

Na Bałtyku kończą się dzisiaj międzynarodowe manewry BALTOPS 2015. Uczestniczące w nich okręty wykonały już wszystkie zaplanowane zadania i weszły już, lub obecnie wchodzą, do portu w Kilonii, gdzie 20 czerwca będzie miało miejsce formalne zakończenie ćwiczenia.

ORP Lublin opuszcza rampę, aby desantować transporter pływający PTS-M

Faza operacyjna manewrów BALTOPS 2015 rozpoczęła się 8 czerwca, kiedy to siły okrętowe opuściły Gdynię i skierowały się na Bałtyk, aby wykonać przewidziane dla nich zadania. Do najważniejszych i najbardziej efektownych elementów tegorocznej edycji ćwiczeń było przeprowadzenie międzynarodowego desantu morskiego w ramach wspólnej amfibijnej grupy zadaniowej (Combined Amphibious Task Force, CATF).

Brytyjskie kutry desantowe LCVP Mk.5 z HMS Ocean, które przetransportowały oddział amerykańskich żołnierzy

Okręty desantowe wydzielone do grupy zadaniowej tj. brytyjski śmigłowcowiec desantowy HMS Ocean, amerykański okręt desantowy-dok USS San Antonio i polskie okręty transportowo-minowe OORP Lublin i Gniezno 9 czerwca zakotwiczyły w pobliżu szwedzkiej miejscowości Ravlunda. Tam nastąpiło zaokrętowanie wspólnych sił desantowych (Combined Landing Force, CLF).

W skład CLF weszli żołnierze z 4 krajów: amerykańska piechota morska z  1. Batalionu 6. Pułku Piechoty Morskiej z bazy Camp Lejeune, spadochroniarze z 1. Batalionu 503. Pułku 173  Brygady Powietrznodesantowej, brytyjscy komandosi z  Royal Marine Commando, fińska piechota morska z  Uusimaa Brigade (znana też pod szwedzką nazwą Nyland Brigade) oraz szwedzcy żołnierze z 1. Pułku Piechoty. Pomiędzy 10 a 13 czerwca na szwedzkim poligonie trwały ćwiczenia i zgrywanie tych sił, zakończone operacją desantową. Stanowiła ona jednocześnie generalną próbę przed zasadniczym desantem, który odbył się 17 czerwca w Ustce.

Amerykańskie pływające transportery opancerzone AAV-P7/A1 po dotarciu na ląd

Tego dnia w ćwiczeniach wzięło udział ponad 670 żołnierzy, choć oczywiście nie wszyscy uczestniczyli w operacji desantowej. Na brzegu jako pierwsi pojawili się zwiadowcy ze Szwecji i Finlandii, którzy mieli za zadanie rozpoznać teren i zabezpieczyć rejon lądowania.

Właściwy desant rozpoczął się od przetransportowania, za pomocą pływającego transportera PTS-M, który zjechał z pokładu ORP Lublin, kilkunastoosobowego pododdziału fińskiej piechoty morskiej. Następnie ruszyła zasadnicza fala desantu, w skład której weszły dwa brytyjskie kutry desantowe LCVP Mk.5 z HMS Ocean przerzucające na brzeg m.in. żołnierzy amerykańskich i 11 amerykańskich pływających transporterów opancerzonych AAV-P7/A1. Operację zabezpieczało 5 szwedzkich kutrów bojowych Strb 90 H operujących w pobliżu brzegu przez cały czas lądowania oddziałów i pozostająca znacznie dalej od brzegu duńska fregata Niels Juel.

Do plaży zbliża się LCAC-46, pierwszy z dwóch poduszkowców tego typu uczestniczących w desancie

Wsparcie z powietrza zapewniały śmigłowce brytyjskiej marynarki Lynx HMA.8 i należące do brytyjskich wojsk lądowych WAH-64 Apache AH.1. Równocześnie z desantem morskim zaprezentowano przerzut sił drogą powietrzną za pomocą dwóch brytyjskich śmigłowców Chinook HC.2A i amerykańskiego przemiennopłata CV-22 Osprey. Ostatnią fazą desantu morskiego było przewiezienie na ląd ciężkiego sprzętu na pokładach dwóch amerykańskich poduszkowców desantowych typu LCAC: LCAC-46 i LCAC-88. Ten pierwszy przytransportował na brzeg samochody. Na pokładzie drugiego znalazły się trzy fińskie transportery opancerzone Sisu XA-185. Osłonę lądujących sił z powietrza zabezpieczały 4 szwedzkie samoloty wielozadaniowe JAS 39 Gripen oraz para F-16 Sił Powietrznych.

Z pokładu amerykańskiego poduszkowca LCAC-88 na ląd zjeżdża pierwszy z trzech przywiezionych przez niego fińskich transporterów opancerzonych Sisu XA-185

Podczas środowych ćwiczeń miało miejsce wydarzenie, które natychmiast stało się sensacją dla popularnych mediów. Podczas próby powrotu na pokład ORP Lublin załoga transportera pływającego PTS-M miała problemy z wjazdem na rampę. Było to spowodowane dość wysokim, jak na taką operację stanem morza wynoszącym ok. 3. Podczas prób wjazdu nastąpiło przykrycie transportera falą, który z powodu nabrania wody utracił stateczność i zatonął. Łódź zabezpieczająca lądowanie natychmiast podjęła załogę transportera, a PTS-M został jeszcze tego samego dnia ok. godz. 15.00 wydobyty z morza przez zespół ewakuacyjny z wozem zabezpieczenia technicznego WZT-2.

Fiński pięcioosobowy działon z 81-mm moździerzem 81 KRH 71Y / Zdjęcia: Przemysław Gurgurewicz

Ogółem w manewrach BALTOPS 2015 wzięło udział 5600 żołnierzy z 17 państw. Znaczący udział miały w nich państwa skandynawskie nienależące do NATO – Szwecja i Finlandia, które wydzieliły do ćwiczeń siły morskie, lotnicze oraz znaczące siły desantowe. W związku z tym Skandynawowie uczestniczyli razem z Amerykanami, Brytyjczykami i Holendrami w planowaniu i prowadzeniu operacji przez CLF i CATF.

Na podstawie informacji Przemysława Gurgurewicza


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.