Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Święto lotnictwa i Błękitne Skrzydła

Lotnictwo cywilne, Lotnictwo wojskowe, Przemysł zbrojeniowy, 30 sierpnia 2015

Na Polu Mokotowskim, przed Pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939 – 1945, odbyły się uroczystości z okazji Święta Lotnictwa. Podczas nich zostały wręczone Błękitne Skrzydła.

Laureaci Błękitnych Skrzydeł po uroczystości wręczenia wyróżnień. Wręczali je (pierwszy z prawej) sekretarz Krajowej Rady Lotnictwa Tomasz Hypki, oraz redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Grzegorz Sobczak (czwarty od lewej)

Obchody Święta Lotnictwa rozpoczęły się już 27 sierpnia. Delegacja lotników odwiedziła cmentarze powązkowskie i złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze m.in. przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej, na grobach gen. bryg. pil. Jerzego Piłata, gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, por. Stanisława Latwisa, przy pomniku Dla Nich w Kwaterze Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i przy mogile Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.

28 sierpnia uroczystości rozpoczęły się we wczesnych godzinach rannych. Delegacja Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dowódcą gen. broni Mirosławem Różańskim na czele, złożyła wiązanki pod Pomnikiem Lotnika na Ochocie i przed tablicą upamiętniającą represjonowanych przez służby Informacji Wojskowej żołnierzy Wojsk Lotniczych. Przed południem, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, odbyło się nabożeństwo w intencji polskich lotników.

W południe na Polu Mokotowskim w Warszawie, przed Pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939 – 1945, odbył się Apel Pamięci, wręczono również odznaczenia, nagrody i wyróżnienia zasłużonym lotnikom wojskowym. Nad głowami zebranych przeleciało sześć samolotów zespołu Biało-Czerwone Iskry. Asystę honorową zapewniły poczty sztandarowe jednostek oraz organizacji i stowarzyszeń lotniczych. Uroczystości przewodniczył gen. dyw. Jan Śliwka, inspektor Sił Powietrznych. Obecni byli m.in. szef BBN Paweł Soloch, wiceszef MON Maciej Jankowski i parlamentarzyści. Dowódcę Generalnego Rodzajów SZ reprezentował zastępca – gen dyw. Jerzy Michałowski.

Podczas uroczystości wręczone zostały również BŁĘKITNE SKRZYDŁA 2015. Przypomnijmy, że w tym roku to Honorowe Wyróżnienie otrzymali:

Wyróżnienia zagraniczne:

- płk Harri Huusko i ppłk Kai Mecklin – za pomoc jaką wykazali w użyczeniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie samolotu Caudron CR 714 Cyclon z fińskich zbiorów muzealnych.

Wyróżnienia indywidualne:

- płk. pil. Krzysztof Cur – za efektywne dowodzenie 8 Bazą Lotnictwa Transportowego oraz wkład w szkolenie kadr lotnictwa transportowego.

- kmdr pil. Tadeusz Drybczewski – za dowodzenie Gdyńska Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej, wkład w szkolenie lotników morskich oraz pomoc niesioną ludności podczas klęsk żywiołowych.

- Wiesław Jarzyna – za wkład w rozwój lotnictwa wiropłatowego, w tym lotnictwa wiatrakowcowego w Polsce.

- dr Ryszard Kardasz – za wkład w rozwój i wdrażanie nowych technologii z dziedziny optoelektroniki w lotnictwie.

- chor. sztab. rez. Andrzej Kowalski – za wieloletnią służbę w lotnictwie wojskowym i zaangażowanie w działalność społeczną w środowisku lotniczym.

- Włodzimierz Klósek – za osiągnięcia w sporcie balonowym, w tym za rekordowy lot balonem o pojemności 12 200 m3 na wysokość 11 125 m w ramach programu Polska Stratosfera.

- gen. broni pil. Lech Majewski – za osiągnięcia w dowodzeniu lotnictwem wojskowym na wszystkich szczeblach, w tym za wkład w podniesienie bezpieczeństwa latania w Siłach Powietrznych.

- Edmund Mikołajczyk – za wybitny wkład w rozwój polskiej akrobacji samolotowej i zaangażowanie w szkolenie młodych kadr lotniczych.

- gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel – za unowocześnienie systemu kształcenia i szkolenia lotniczego oraz zangażowanie w rozwój Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

- prof. dr hab. inż. Piotr Wolański – za całokształt wybitnej lotniczo-kosmicznej działalności nauczycielskiej i naukowej.

Wyróżnienia zespołowe:

- Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu za 70 lat kształcenia kadr technicznych dla polskiego lotnictwa, w tym za wykształcenie ponad 15 tys. absolwentów w różnych specjalnościach.

- Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie – za działalność wychowawczą i patriotyczną oraz kształcenie młodzieży w duchu krzewienia patriotyzmu i pielęgnowania tradycji lotniczych w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.

- Zespół Eksploatacji Samolotów Su-22 – za 30-letnią efektywną eksploatację samolotów bojowych Su-22 w polskim lotnictwie wojskowym

Asystę ceremonialną uroczystego apelu zapewniły poczty sztandarowe wszystkich jednostek lotniczych oraz organizacji i stowarzyszeń lotniczych.

Przypomnijmy, że Święto Lotnictwa Polskiego obchodzone jest w dniu 28 sierpnia od 22 lat. Zostało ono ustanowione na pamiątkę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury na międzynarodowych zawodach lotniczych w Berlinie w 1932, czego dokonali lecąc samolotem RWD-6.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.