Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

CYBERSEC 2015

Strategia i polityka, 30 września 2015

Cyberprzestępczość́, według danych Europolu, przynosi dochody większe niż handel kokaina, marihuana i heroina łącznie. Cyberataki na państwa, instytucje czy prywatne firmy, zdarzają się każdego dnia na każdej szerokości geograficznej, także i w Polsce. Jak przeciwdziałać takim zagrożeniom debatowali uczestnicy forum CYBERSEC 2015.

Konferencja CYBERSEC 2015 w opinii uczestników była jedną z największych tego typu w Europie. Uczestnicy debaty podkreślili kompleksowość dyskutowanej problematyki. Większość tego typu wydarzeń skupia się jedynie na technicznym aspekcie zwalczania cyberzagrożeń / Zdjęcie: CYBERSEC 2015

W CYBERSEC 2015, które odbyło się w dn. 28-29 września w Krakowie, udział wzięło ponad 400 uczestników oraz 130 prelegentów z 20 krajów Europy i USA. Patronat honorowy nad imprezą objęli m.in.: Minister Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Skarbu Państwa i Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Krakowska konferencja stała się platformą wymiany poglądów i koncepcji między ludźmi, dla których zapewnianie cyberbezpieczeństwa jest codziennością.

Podczas dwóch dni intensywnych debat, CYBERSEC zgromadziła najważniejszych przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji międzynarodowych, NGO oraz przedsiębiorstw dostarczających bezpiecznych rozwiązań. Znaleźli się wśród nich. In. Microsoft, Cisco, Exatel, Polska Grupa Zbrojeniowa, FireEye, Fidelis Cybersecurity, Fortinet, Enea, KGHM, BGK, PERN Przyjaźń, PZU, PKO BP, czy BalaBit, dla których bezpieczeństwo cybernetyczne infrastruktury krytycznej oraz klientów jest warunkiem sine qua non funkcjonowania na rynku. Partnerami merytorycznymi były EY i Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Uczestnicy konferencji debatowali w ramach czterech ścieżek tematycznych: Państwo, Wojsko, Biznes i Przyszłość. W ramach ścieżki Państwo uczestnicy dyskutowali nad najbardziej optymalnym sposobem dostosowania polityk publicznych do nowych cyfrowych realiów. Ścieżka Wojsko poświęcona została nowym strategiom i doktrynom obronnym, które powinny uwzględniać działania w cyberprzestrzeni. W ramach panelu Biznes, eksperci starali się wypracować rekomendacje dla polityki cyberbezpieczeństwa, która miałaby pozwolić na stałą współpracy w wymiarze publiczno-prywatnym. Z kolei cześć poświęcona Przyszłości miała umożliwić analizę kluczowych zagrożeń, szans i wyzwań związanych z przyszłym rozwojem cyberprzestrzeni.

CYBERSEC w odróżnieniu od typowych debat skupiających się na technicznym aspekcie zagrożeń obejmuje problem kompleksowo. Zgodnie z opinią zastępca sekretarza generalnego NATO Sorina Ducaru krakowska konferencja jest jedną z największych tego typu w Europie. Zdaniem Ducaru dzięki takim spotkaniom możemy czuć się bezpieczniejsi. Jako NATO widzimy wzrost częstotliwości i zaawansowania ataków cybernetycznych. Właśnie dlatego, cyberbezpieczeństwo będzie jednym z priorytetów przyszłorocznego szczytu NATO w Warszawie – zaznaczył Ducaru.

Musimy wybrać najlepsze rozwiązania, które wzmocnią poziom cyberbezpieczeństwa. Dlatego warto w tym względzie wymieniać się doświadczeniami i najlepszymi praktykami. CYBERSEC spełnił swoje zadanie i jestem przekonana, że jest to doskonała platforma dzielenia się najlepszymi rozwiązaniami w tym zakresie– mówiła podsumowując CYBERSEC Joanna Świątkowska z Instytutu Kościuszki, dyrektor programowa forum.

Eksperci zgromadzeni na krakowskiej konferencji CYBERSEC wielokrotnie podkreślali, że sprawy cyberbezpieczeństwa powinny przestać być rozpatrywane w oderwaniu od dotychczasowej dyskusji na temat przyszłości Europy czy kontaktów transatlantyckich. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni powinno stać się ważnym tematem międzynarodowych rozmów – zaznaczał Jurand Drop, wiceminister Administracji i Cyfryzacji. Karsten Geier przedstawiciel niemieckiego MSZ dodawał: Dziś wszystko jest cyber, ale cyber nie jest wszystkim.

Zdaniem profesora cyberbezpieczeństwa Janrno Limnella, obszar cyber można nazwać Dzikim Zachodem, gdzie różni bohaterowie robią, co chcą, bez żadnej kontroli. W obszarze cyberbezpieczeństwa linia pomiędzy pokojem, a wojną jest nieustannie zamazywana – podkreślał ekspert uniwersytetu Aalto w Finlandii.

O całościowym i ponadgranicznym spojrzeniu na sprawę cyberbezpieczeństwa mówił Paul Nicholas, dyrektor ds. bezpieczeństwa Microsoft. Globalne normy bezpieczeństwa państw byłyby najlepszym rozwiązaniem. Pozwoliłyby nam na lepsze zarządzanie ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jestem przekonany, że współczesny świat tego potrzebuje ­– powiedział Paul Nicholas.

Uczestnicy Forum zwracali również uwagę na potrzebę bliskiej współpracy w tej sferze między sektorem publicznym a prywatnym. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to cele państw i biznesu są ze sobą zbieżne, choć często obydwie strony realizują je w odmienny sposób – przekonywał Chris Gow z CISCO. W podobnym tonie wypowiadał się również wiceprezes zarządu Exatel, Andrzej Tymecki. Wypracowanie efektywnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa państwa, powinno uwzględniać głosy wszystkich podmiotów, które, z tą problematyką stykają się na co dzień – mówił Tymecki.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.