Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Policja wybiera Glocki G26

Przemysł zbrojeniowy, 09 października 2008

W ogłoszonym 14 sierpnia przez Policję przetargu na dostawę 1713 pistoletów samopowtarzalnych kompaktowych kalibru 9 mm x 19 zwyciężył, oferowany przez Cenzin, Glock G26.

Zgodnie z oczekiwaniami, Policja wybrała pistolet Glock G26, zwłaszcza, że był on już wcześniej dla niej kupowany i, w kwietniu 2001, przyjęty do uzbrojenia / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Zakupy broni dla służb mundurowych realizowane są w ramach ustawy z 12 stycznia 2007 o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009. Do tej pory zrealizowano dwa duże przetargi na broń krótką - w pierwszym, ogłoszonym w marcu 2007 na 5709 pistoletów zwyciężył również Cenzin z Glockiem G19, zaś w drugim, z października 2007 dotyczącym dostawy 25 701 jednostek broni, kontrakt przyznano konsorcjum Bumar/Fabryka Broni, oferującemu P99 AS (wcześniej do Policji trafiło około 50 tysięcy tych pistoletów).

Termin składania ofert na nowy (sub)kompaktowy pistolet minął 25 września, a wynik został ogłoszony 7 października. Choć w specyfikacji nowa broń jest określona mianem pistoletu samopowtarzalnego kompaktowego, to jednak określa się ją mianem subcompact, w porównaniu z pistoletami mniejszymi od standardowej broni noszącymi miano compact. Zazwyczaj tego rodzaju kieszonkowe pistolety przeznaczone są do noszenia w ukryciu - dla policyjnych wywiadowców czy funkcjonariuszy wydziału kryminalnego.

Radomska Fabryka Broni starała się zaoferować Policji pistolet P99c AS (choć pierwotnie największe zainteresowanie wśród funkcjonariuszy wzbudził nowy PPS), prezentując na MSPO odmianę z polskimi oznaczeniami na zamku / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Policja poszukiwała pistoletu pozbawionego mechanizmu kurkowego, o wymiarach nieprzekraczających 170/35/135 mm (wysokość liczona z magazynkiem) i masie nie większej niż 0,65 kg z magazynkiem mieszczącym przynajmniej 8 sztuk amunicji. Dopuszczono mechanizmy spustowo-uderzeniowe SA/DA lub DAO (w tym także DAO z częściowym samonapinaniem). Podobnie jak we wcześniejszych przetargach, pistolety mają być dostarczane z dwoma magazynkami, mającymi donośniki w jaskrawych kolorach, co pozwala na szybką, wzrokową identyfikację stanu komory nabojowej. Broń ma być ukompletowana z uniwersalną kaburą, nie tylko na pas, ale i na szelki i jedną ładownicą na pas.

Drugą - pod względem zaproponowanej ceny - broń zaoferował warszawski Kaliber. To amerykański 9-mm pistolet samopowtarzalny Smith & Wesson MP9C / Zdjęcie: Smith & Wesson

Do przetargu przystąpiły trzy podmioty - Cenzin z pistoletem Glock G26, konsorcjum Bumar/Fabryka Broni z P99c oraz warszawski Kaliber, oferujący S&W MP9C. Na kryterium oceny składała się w 80% cena, w 15% gwarancja (0 punktów za okres do 36 miesięcy, 7 punktów za okres do 48 miesięcy i 15 punktów za okres powyżej 48 miesięcy) i w 5% termin dostawy.

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Cenzin, który otrzymał 97,92 punkty (80 w kryterium ceny, 15 w kryterium gwarancji oraz 2,92 w kryterium czasu dostawy) i zaoferował broń za cenę 1,818 mln zł brutto (co daje około 1060 zł za P26), na drugim miejscu był Kaliber z 91,98 punktami (odpowiednio: 71,98, 15 i 5) z ceną 2,020 mln zł brutto (około 1180 zł za MP9C), zaś na ostatnim Bumar/FB z 77,98 punktami (cena - 58,6, gwarancja - 15 i czas dostawy - 4,38) z ofertą 2,482 mln zł brutto (około 1450 zł za P99c).


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.