Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Szkoła komandosów w Lublińcu

Strategia i polityka, Wojska lądowe, 03 kwietnia 2016

Minister obrony narodowej podpisał decyzję o pierwszym naborze kandydatów do Ośrodka Szkolenia w JWK w Lublińcu. To otwiera drogę dla osób cywilnych do służby w Wojskach Specjalnych.

Naszywka jednego z zespołów bojowych Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. JWK wybrano na miejsce Ośrodka Szkolenia dla przyszłych żołnierzy wojsk specjalnych ze względu na istniejącą infrastrukturę, zasób instruktorów oraz dostępność bazy treningowej / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

1 kwietnia opublikowano Decyzję Nr 70/MON w sprawie naboru kandydatów na szeregowych zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2016. Będzie on prowadzony przez Jednostkę Wojskową Komandosów (JWK) w Lublińcu. Limit przyjęć do Ośrodka Szkolenia wynosi w 2016, zgodnie z decyzją, 30 miejsc.

To inauguracja utworzonej formalnie 9 grudnia 2014 szkoły komandosów dla obywateli RP, którzy wcześniej nie odbyli służby wojskowej. Ma to rozszerzyć pulę potencjalnych kandydatów na żołnierzy wojsk specjalnych, do tej pory ograniczoną do osób mających uregulowany stosunek do służby wojskowej, czyli żołnierzy zawodowych innych rodzajów sił zbrojnych lub funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

Ośrodek Szkolenia to wewnętrzna komórka Jednostki Wojskowej Komandosów Ośrodka Szkolenia. Jego etat wyznaczono na 30 elewów. Ośrodek przeznaczony jest do przygotowania w ramach służby kandydackiej osób zaszeregowanych do objęcia stopnia etatowego szeregowego i starszego szeregowego w jednostkach podległych Wojskom Specjalnym (JWG, JWF, JWK, JWA i JWN). Rozwiązanie to pozwala ukompletować nieobsadzone stanowiska i zwiększa zdolności bojowe oddziałów.

Za  nabór odpowiedzialni są komendant Ośrodka Szkolenia (za przebieg postępowania rekrutacyjnego i powołania do służby kandydackiej), dyrektor Departamentu Kadr (za nadzór nad przestrzeganiem limitu przyjęć) i Inspektor Wojsk Specjalnych (za określenie potrzeb szkoleniowych w WS i wskazanie stanowisk dla kandydatów po ukończeniu szkolenia w JWK).

Ciekawostką jest, że decyzja jest datowana na 31 marca 2016, opublikowana dzień później – 1 kwietnia, a składanie wniosków osób zainteresowanych służbą do dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego komendanta uzupełnień minęło… 30 marca 2016.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.