Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Francuzi próbują działań sieciocentrycznych

Wojska lądowe, 22 października 2007

Armia francuska zakończyła 19 października eksperymentalne ćwiczenia na poligonach Maurmelon i Suippes (na północnym wschodzie kraju) pod kryptonimem Phoenix. Ich celem było wypróbowanie symulowanych działań polowych w sieciocentrycznej przestrzeni informacyjnej (z wymianą danych taktycznych w czasie zbliżonym do rzeczywistego - Network Enabled Battelfield).

W zestaw Felin wyposażono po raz pierwszy operatorów ppk Milan, zwiększając ich możliwości operacyjne / Zdjęcie MBDA

W ćwiczeniach Phoenix najbardziej istotne było sprawdzenie kanałów przekazywania danych o przeciwniku do operatorów różnych rodzajów uzbrojenia, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie - jak bardzo zwiększa szybkość reakcji ciągle aktualizowana wiedza o poczynaniach adwersarza. Organizatorem testów była korporacja Sagem Defense Securite (grupa Safran), DGA i wojska lądowe Francji.

Po raz pierwszy wyposażono strzelców ppk Milan w indywidualny pakiet odbioru danych cyfrowych, przygotowywany dla zestawu francuskiego żołnierza przyszłości - Felin. Wedle informacji korporacji MBDA - producenta ppk Milan, operator pocisku otrzymał za pomocą Felina dokładny obraz pola walki, najbardziej korzystne kierunki ostrzału, mapę zagrożeń, a także ocenę prawdopodobieństwa trafienia. Po akcji zaś mógł szybko oszacować skuteczność swojego ognia.

Ćwiczenia Phoenix były elementem wytyczającym drogę nowym sieciocentrycznym, lądowo-powietrznym zasadom działania armii francuskiej, znanym jako BOA (Bulle Operationelle Aeroterreste).


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.