Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

II Konferencja Optoelektroniczna

Przemysł zbrojeniowy, 17 października 2016

W dn. 12-13 października, w hotelu Ossa pod Rawą Mazowiecką, odbyła się druga edycja Konferencji Optoelektronicznej, przebiegająca pod hasłem: Optoelektronika kluczem do bezpieczeństwa i lepszego życia obywateli.

Konferencję zorganizowano staraniem PCO S.A. – optoelektronicznego centrum Polskiej Grupy Zbrojeniowej, przy współpracy Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej. Partnerem medialnym przedsięwzięcia była Agencja Lotnicza Altair – wydawca magazynu RAPORT-wto.

Wystąpienie otwierające, zatytułowane Rola i zadania przemysłu optoelektronicznego na potrzeby strategii MON wygłosił dr inż. Ryszard Kardasz, prezes zarządu PCO S.A. Następnie rozpoczęła się pierwsza sesja: Rozwój krajowego przemysłu optoelektronicznego w świetle wybranych zagrożeń i wyzwań, prowadzona przez wiceprezesa AL Altair Wojciecha Łuczaka. W jej trakcie wystąpili: płk Robert Frommholz, Szef Oddziału Analiz i Programowania, Departament Polityki Zbrojeniowej MON z referatem Zastosowanie optoelektroniki w działaniach operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON poruszający zagadnienie Optoelektronika w programach modernizacyjnych MON i Stanisław Natkański, członek zarządu, dyrektor techniczny PCO S.A. 

Sesję drugą Nauka, wojsko, przemysł – synergia potrzeb i możliwości w optoelektronice, prowadził Tomasz Mirosław, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji. W jej trakcie referaty wygłosili: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej (Zaawansowane materiały i technologie podwójnego zastosowania – wybrane zagadnienia), płk dr Marek Kozłowski z Inspektoratu Uzbrojenia (Wybrane aspekty pozyskiwania sprzętu optoelektronicznego dla SZ RP), płk dr inż. Krzysztof Kopczyński z Wojskowej Akademii Technicznej (Prace realizowane przez WAT w zakresie wojskowych technologii optoelektronicznych) i Adam Bartosiewicz, wiceprezes zarządu WB Electronics (Jak eksportować polskie produkty wysokiej technologii).

Kolejna sesja poświęcona była zagadnieniu Optoelektronika kluczową technologią dla rozwoju systemów walki, bezpieczeństwa i infrastruktury. Prelegentami byli: dr Adam Piotrowski, prezes zarządu VIGO System (Od badań podstawowych do zaawansowanych systemów optoelektronicznych –wyzwania, możliwości, zagrożenia), dr hab. inż. Adam Januszko, zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej (System maskowania aktywnego i pasywnego w Siłach Zbrojnych RP), Janusz Noga, prezes zarządu CRW Telesystem-Mesko (Wykorzystanie możliwości technicznych uzyskanych przy realizacji projektu GROM-M dla opracowania polskiego zestawu rakietowego o zasięgu do 12 km) i mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Wykorzystanie analizy termograficznej na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczej).

/ Zdjęcia: Materiały organizatorów

Pierwszy dzień konferencji zakończył panel dyskusyjny Optoelektronika wobec zagrożeń bezpieczeństwa obywateli, w którym udział wzięli: szef I3TO dr hab. inż. Sławomir Augustyn, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji Włodzimierz Nowak,  Instytutu Optyki Stosowanej dr Jacek Galas, dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prof. dr. hab. inż. Ryszard Szczepanik i reprezentujący  CRW Telesystem-Mesko prof. dr inż. Zbigniew Puzewicz.

Dzień drugi rozpoczęła sesja Projekty badawczo-rozwojowe oraz możliwości ich finansowania. W pierwszej sesji referaty wygłosili: prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego (Fotonika w krajowych projektach badawczych), Paweł Pacek, wicedyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu (Program ARP S.A. w zakresie wsparcia sektora technologii kosmicznych w Polsce), Krzysztof Łaba, dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa w NCBiR (Rola NCBR w zarządzaniu programami i projektami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Podsumowanie doświadczeń) i płk Marek Malawski z Polskiej Agencji Kosmicznej (Technologie kosmiczne dla obronności i bezpieczeństwa – działania Polskiej Agencji Kosmicznej).

Po niej zorganizowano dwuczęściową sesję Optoelektronika kluczem dla lepszego życia obywateli. W pierwszej części udział wzięli: prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Dybała z Politechniki Warszawskiej (Rola fotoniki w bezpieczeństwie ruchu drogowego), dr hab. inż. Adam Ekielski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

(SMART Farming wyzwanie dla systemów optoelektronicznych), dr Paweł Kwaśnicki z ML System  (Fotowoltaika wobec zaspokojenia potrzeb energetycznych – trendy, prace badawcze, stan aktualny),  dr Tomasz Nasiłowski, prezes zarządu InPhoTech (Polskie Technologie Światłowodowe dla obronności Polski) i dr hab. inż. Agata Jasik z Instytutu Technologii Elektronowej (Detektory supersieciowe InAs/GaSb na zakres średniej podczerwieni).

W drugiej części sesji wystąpili: dr Michał Dłubek z Fibrain (Postępy w technologii włókien i kabli światłowodowych w kontekście wyzwań w zakresie bezpieczeństwa narodowego), prof. nzw. dr hab. inż. Robert Głębocki z Politechniki Warszawskiej (Współpraca Politechniki Warszawskiej z przemysłem w zakresie rozwoju technologii fotonicznych i kształcenia kadr), prof. Michał Leszczyński, wiceprezes zarządu TopGaN (Perspektywy produkcji azotkowych diod laserowych i ich matryc w Polsce), prof. dr hab. inż. Krzysztof Chrzanowski z Inframet (Państwowy system badań optoelektronicznych urządzeń obrazujących i laserowych) i dr Paweł Kluczyński, prezes zarządu AirOptic (Laserowe systemy GasEye do detekcji substancji niebezpiecznych w procesach przemysłowych i w atmosferze).


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.