Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Certyfikacja drużyn 6. zmiany PKW Afganistan

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 27 stycznia 2017

W dniach 24-25 stycznia odbyła się ocena stopnia wyszkolenia drużyn kolejnej zmiany PKW Afganistan.

Na początku tygodnia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu przeprowadzono ocenę stopnia wyszkolenia pododdziałów, które wejdą w skład 6. zmiany PKW Afganistan / Zdjęcie: kpr. Bartosz Grądkowski, szer. Dawid Sofiński, szer. Adrian Jórski

W dniach 24 - 25 stycznia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu odbyła się ocena stopnia wyszkolenia drużyn wchodzących w skład plutonu ochrony i plutonu odwodowego, czyli pododdziałów stanowiących trzon szkolącej się 6. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Afganistan. Ewaluacji dokonano w ramach zawodów użyteczno–bojowych.

Żołnierze podlegający sprawdzeniu mieli za zadanie pokonać 13 punktów kontrolnych, na których oceniono przygotowanie dowódców drużyn do dowodzenia, a także poziom wyszkolenia drużyny. Kontroli podlegała znajomość zasad użycia siły, działanie drużyny na Wjazdowym Punkcie Kontrolnym (Entrance Control Point), realizacja procedury Call For Fire, działanie drużyny w czasie odpierania ataku na patrol, a także podczas przeszukiwania obiektu i terenu.

Ważnym elementem było również opatrywanie obrażeń jak i procedura MEDEVAC. Zwieńczenie zawodów użyteczno–bojowych stanowiło strzelanie sytuacyjne drużyną w nocy. Żołnierze poddawani ocenie mogli korzystać m.in. z opancerzonych samochodów terenowych klasy MRAP. Podobnym sprzętem będą poruszać się w rejonie misji.

Szkolenie odbywało się pod okiem dowódcy 6. zmiany PKW Afganistan, płk Piotra Fajkowskiego, a także dowódców plutonów ochrony i odwodowego, którzy sprawdzali wyszkolenie podwładnych. Certyfikacja pozwoliła sprawdzić oraz dokonać oceny umiejętności dowódców drużyn i ich podwładnych w zakresie skutecznego wykonywania zadań. Kolejnym sprawdzianem dla żołnierzy 6. zmiany PKW Afganistan będzie certyfikacja plutonów. Odbędzie się ona na początku 2. kw. 2017.

Na podstawie informacji por. Kamila Wojciechowskiego i por. Pauliny Montewki, 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.