Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowy dowódca 18. bpd

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 31 stycznia 2017

Wczoraj w Bielsku-Białej odbył się uroczysty apel z okazji przekazania obowiązków dowódcy 18. batalionu powietrznodesantowego.

Ppłk Rafał Kowalski objął wczoraj dowodzenie 18. batalionem powietrznodesantowym / Zdjęcie: plut. Paweł Kaniecki, st. szer. Rafał Hankus, 6. Brygada Powietrznodesantowa

Ceremonia odbyła się w obecności dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej, gen. bryg. Grzegorza Hałupki. Obowiązki dowódcy 18. batalionu powietrznodesantowego przekazał ppłk Ryszard Burczy, który został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 6. bpd w Krakowie. Dowodzenie 18. bpd objął ppłk Rafał Kowalski.

Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście, żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Bielska-Białej. Ceremonię rozpoczęto o godz. 11.00 od złożenia przez dowódcę uroczystości, kpta. Pawła Aleksego meldunku dowódcy 6. BPD, gen. bryg. Grzegorzowi Hałupce.

Następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienie, po którym zgodnie z ceremoniałem wojskowym ppłk Burczy przekazał uroczyście sztandar 18. bpd przyjmującemu obowiązki ppłk Kowalskiemu. Na zakończenie orkiestra odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, a zebrani goście mieli okazję złożyć życzenia i gratulacje bohaterom wczorajszej ceremonii.

Na podstawie informacji por. Agaty Niemyjskiej, 6. BPD


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.