Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Zimowa praktyka podchorążych zakończona

Marynarka wojenna, Strategia i polityka, 15 lutego 2017

Dziś do Portu Wojennego w Gdyni powrócił okręt hydrograficzny ORP Arctowski z podchorążymi Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW.

Powracających z ćwiczeń marynarzy ORP Arctowkski i podchorążych powitali m.in.: szef sztabu 3. Flotylli Okrętów, kmdr Wojciech Sowa i prorektor ds. wojskowych AMW. kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski / Zdjęcie: 3. Flotylla Okrętów

Okręt hydrograficzny ORP Arctowski (266) wszedł dziś o godz. 10:00 do Portu Wojennego w Gdyni. Na jego pokładzie znajdowali się podchorążowie z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej, którzy wrócili z ćwiczeń morskich prowadzonych na wodach Bałtyku Południowego, Środkowego i Cieśnin Duńskich.

ORP Arctowski opuścił macierzysty port w Gdyni 6 lutego. W trakcie rejsu zarówno szkolący się mechanicy jak i nawigatorzy odbyli praktyki oficerskie, doskonaląc nabyte umiejętności w dowodzeniu, zarządzaniu i kierowaniu. Podchorążowie z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego pełniąc wachty morskie dublera oficera wachtowego, mieli okazję przećwiczyć praktycznie manewrowanie okrętem i doskonalić nabytą wiedzę z zakresu hydrografii, kartografii i eksploracji środowiska wodnego

Z kolei kursanci z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego zapoznawali się z urządzeniami okrętowymi, ich obsługą i dokumentacją. Sprawdzali swoje umiejętności w warunkach morskich, a nabytą wiedzę teoretyczną konfrontowali z rzeczywistością służby na okręcie. Oprócz zajęć specjalistycznych studenci uczestniczyli w codziennym życiu załogi okrętowej. Plan praktyk został tak skonstruowany, aby po ich zakończeniu podchorążowie zdobyli wymagane umiejętności i doświadczenie w służbie na morzu, stanowiące istotny element w szkoleniu przyszłych oficerów Marynarki Wojennej.

Podczas praktyk oficerskich załoga ORP Arctowski, działając na rzecz Komisji Ochrony Środowiska Obszaru Morskiego Bałtyku, prowadziła rozpoznanie środowiska wodnego. Zadanie jednostki polegało na wykonaniu sondaży batymetrycznych wyznaczonych akwenów, sprawdzeniu czystości dna, poszukiwaniu i weryfikacji obiektów podwodnych stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo nawigacyjne, obiektów minopodobnych, a także monitorowanie zmian właściwości akustycznych wody morskiej. Wszystkie te działania łączy jeden wspólny mianownik – bezpieczeństwo żeglugi. Dane zebrane przez załogę okrętu posłużą do aktualizacji map morskich przez Biuro Hydrograficzne MW.

Podczas niespełna 2-tygodniowego rejsu ORP Arctowski przeszedł ponad 3300 km i wykonał pomiary głębokości akwenów o łącznej powierzchni 130 km2, co odpowiada średnio 18 pełnowymiarowym boiskom piłki nożnej.

Na podstawie informacji 3. FO


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.