Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Zawody w 25. BKPow.

Wojska lądowe, 06 marca 2017

W dn. 2-3 marca na terenie garnizonu Tomaszów Mazowiecki odbyły się zawody na szczeblu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej o wyłonienie najlepszego plutonu w szkoleniu bojowym.

Zwycięski pluton będzie reprezentować 25. BKPow w zawodach pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych na szczeblu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych / Zdjęcia: kpt. Dorota Jakubowska, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

Zawody przeprowadzono zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć 25. Brygady Kawalerii Powietrznej na 1. kw. br. Ich celem było sprawdzenie poziomu wyszkolenia i wyłonienie najlepszego plutonu szturmowego w szkoleniu bojowym. Nad prawidłowym przebiegiem 2-dniowej rywalizacji żołnierzy 1. i 7. batalionu kawalerii powietrznej czuwał przewodniczący komisji sędziowskiej, szef szkolenia 25. BKPow, ppłk Piotr Gołos.

Pierwszy dzień zawodów żołnierze rozpoczęli biegiem na 3000 m z bronią i wykonali strzelanie z broni etatowej na celność i skupienie po zmęczeniu. Następnego dnia w ramach pętli taktycznej uczestnicy zawodów mieli do pokonania 6 punktów kontrolnych. Zadaniem plutonu na pierwszym punkcie było przetransportowanie skrzynek amunicyjnych z punktu amunicyjnego i zorganizowanie doraźnej obrony budynku.

Na kolejnym punkcie musieli przemieścić siłą własnych mięśni samochód ciężarowo-terenowy Star 266 w miejsce zbiórki uszkodzonych pojazdów. Kolejnym wyzwaniem było pokonanie przeszkody wodnej i dostarczenie elementów do ufortyfikowania 2. brzegu. Żołnierze sprawdzeni zostali również z zakresu działania w rejonie skażonym i obrony punktu amunicyjnego. Konkurencją, która zakończyła zawody było wykonywanie zadań inżynieryjno-saperskich, które polegały na pokonaniu przez pluton przeszkód inżynieryjnych i wykonaniu niszczenia belki przy użyciu ćwiczebnych materiałów wybuchowych.

Pierwsze miejsce w rywalizacji zajął pluton z 1. bkpow z Leźnicy Wielkiej pod dowództwem ppor. Norberta Kazuska. Na 2. miejscu uplasował się pluton z 7. bkpow z Tomaszowa Mazowieckiego dowodzony przez ppor. Jakuba Kowalskiego. Natomiast 3. miejsce zajęli szwadroniści z 1. bkpow dowodzeni przez ppor. Sebastiana Sarnocińskiego.

Na podstawie informacji 25. BKPow.
GaleriaDrukuj Góra