Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Polski eksport specjalny w 2016 według MSZ

Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 04 października 2017

Zgodnie z naszymi zapowiedziami z wrześniowego numeru miesięcznika RAPORT-wto (09/2017 str. 8) Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ostatnich dniach września opublikowało oficjalne dane dotyczące polskiego eksportu broni, amunicji i sprzętu wojskowego w 2016, które zgodnie z zasadami przejrzystości obrotu specjalnego państw unijnych corocznie zobowiązani jesteśmy przedkładać Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych UE i udostępniać opinii publicznej.

Porównanie wartości rzeczywistego eksportu wg kategorii Wspólnego Wykazu Uzbrojenia w l. 2014-2016 (w EUR – bez kategorii ML 10) / Ilustracja: MSZ

Z obszernego dokumentu wybraliśmy najciekawsze, naszym zdaniem, zestawienie danych podzielone na różne kategorie sprzętu specjalnego, podlegającego obowiązkowej procedurze ubiegania się o zgody wywozowe. Przypomnijmy jednak, że wydanie zgody na eksport towarów specjalnych do danego kraju i danego odbiorcy o określonej wartości nie oznacza, że się z niego w pełni skorzystało. Jak zobaczymy, wartość udzielonych zezwoleń wywozowych jest zupełnie inna od wartości realnie opuszczającego nasz kraj sprzętu. Istotne jest to, że tak, jak podaliśmy w R-wto, ogólna suma realnego polskiego eksportu specjalnego sięgnęła w 2016 niewielkiego stosunkowo – w porównaniu z sąsiadami pułapu – 382 901 734 euro. Przypomnijmy: w 2013 było to 336,4 mln euro, w 2014 – 395,4 mln euro, a w 2015 – 420,9 mln euro.

Koniecznie należy przy tym przypomnieć, że w kategorii ML 10 (produktów sektora lotniczego: samolotów, śmigłowców, silników, podzespołów i części) bilans eksportowy tworzy głównie przepływ od polskich spółek-córek zagranicznych gigantów do spółek-matek, które dysponują finalnym przedmiotem wywozu i dalej eksportują go do innych krajów za zupełnie inne ceny. Nie jesteśmy więc finalnym dostawcą wyrobów lotniczych, a jedynie jednym z wielu poddostawców globalnych przedsiębiorstw.

Zestawienie danych o polskim eksporcie specjalnym w 2016

 Numer kategorii Wykazu

Wartość wydanych zezwoleń (w EUR)

Rzeczywisty eksport (w EUR)

ML 1 (broń strzelecka i akcesoria do 20 mm)

45 016 114

8 131 711

ML 2 (broń strzelecka i akcesoria powyżej 20 mm)

73 131 791

6 916 717

ML 3 (amunicja i zapalniki)

84 302 154

51 094 021

ML 4 (bomby, torpedy, rakiety, ładunki wybuchowe)

3 132 269

11 503 571

ML 5 (SKO, systemy ostrzegające)

23 666 011

10 115 454

ML 6 (lądowe pojazdy bojowe)

137 128 843

57 578 034

ML 7 (środki chemiczne do walki z tłumem)

883 777

393 401

ML 8 (materiały i substancje wysokoenergetyczne)

17 182 226

4 050 601

ML 9 (okręty i sprzęt morski)

536 010

304 006

ML 10 (samoloty, śmigłowce, silniki, bsl )

620 560 606

200 643 359

ML 11 (sprzęt elektroniczny)

3 790 355

2 419 180

ML 12 (broń kinetyczna o wysokiej prędkości wylotowej)

0

0

ML 13 (osłony balistyczne i ubiory ochronne)

53 632 633

20 216 352

ML 14 (sprzęt treningowy, symulatory)

42 857 422

1 154 586

ML 15 (sprzęt optyczny i aktywne systemy obrony)

1 942 130

625 065

ML 16 (komponenty, odlewy, elementy spawane)

2 458 549

3 024 163

ML 17 (różne zestawy wyposażenia militarnego)

4 672 071

1 112 386

ML 18 (narzędzia i maszyny do produkcji specjalnej )

3 413 491

1 379 966

ML 19 (broń cząsteczkowa i energetyczna, laserowa )

0

0

ML 20 (systemy kriogeniczne i półprzewodnikowe)

141 593

0

ML 21 (oprogramowanie do produkcji specjalnej)

405 738

805 518

ML 22 (technologie rozwoju produkcji specjalnej)

108 113 862

1 433 643

RAZEM

1 226 967 645

382 901 734

Bardzo interesująco brzmi oficjalny komentarz do tej tabeli:

Powyższe zestawienie pokazuje, iż praktycznie we wszystkich kategoriach eksporterzy wnioskowali o wydanie zezwoleń na kwoty znacząco wyższe, niż udało im się faktycznie wyeksportować. Powyższe różnice mogą, jak wskazywano wcześniej, do pewnego stopnia wynikać z przeniesienia realizacji kontraktów na kolejny rok kalendarzowy. Skala rozbieżności jest jednak zaskakująco wysoka.

Jednocześnie z tabeli wynika, że krajowy przemysł obronny, działający w obszarach niezwiązanych z sektorem lotniczym, pobrał w 2016 zezwolenia eksportowe na kwotę 606,4 mln euro, a faktycznie wyeksportował towary na kwotę zaledwie 182,3 mln euro. Konieczne jest przy tym przypomnienie, że niemałą część tej kwoty uzyskano nie z eksportu nowych wyrobów krajowego przemysłu, ale z wyprzedaży zbędnego sprzętu z magazynów wojskowych, a także z reeksportu. Przy obecnie obowiązujących regulacjach prawnych Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie posiada narzędzi do dokładnego ustalenia liczbowych wartości rzeczywistego eksportu nowo wyprodukowanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Jednak nawet te szacunkowe dane wskazują na słuszność podjęcia działań restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych w polskim przemyśle obronnym.

Trudno jest wskazać regularne prawidłowości w dynamice polskiego eksportu.


Drukuj Góra