Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Kontrakt malezyjski blisko finału

Przemysł zbrojeniowy, Wojska lądowe, 29 stycznia 2009

W Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy odbyła się prezentacja podsumowująca realizację sztandarowego programu eksportowego Grupy Bumar, kontraktu na dostawę 48 czołgów PT-91M i towarzyszących pojazdów - 6 wozów zabezpieczenia technicznego OBRUM/ZM Bumar Łabędy WZT-4 (WZT-91M), 3 wozów inżynieryjnych OBRUM/ZM Bumar Łabędy MID-M (MID-91M) oraz 5 mostów towarzyszących PMC-Leguan (PMC-91M).

Ostatni PT-91M z partii zamówionej przez Malezję w 2003 opuszcza linię montażową w ZM Bumar-Łabędy

Prezentacja związana była z symbolicznym zakończeniem - w obecności m.in. prezesa Bumaru, Edwarda Nowaka oraz kilkudziesięciu zaproszonych gości - montażu ostatniego, 48 czołgu PT-91M oraz pierwszą publiczną prezentacją pojazdów MID-M (MID-91M) i PMC-Leguan (PMC-91M), które dołączyły do pokazywanego już podczas MSPO 2008 WZT-4 (WZT-91M). Zaprezentowano także pomoce szkoleniowe, opracowane głównie w OBRUM w Gliwicach, częściowo bazujące na wcześniej znanych rozwiązaniach stworzonych dla SZ RP, ale rozwiniętych na potrzeby kontraktu (łącznie do Malezji trafi 13 różnych urządzeń). Pokazano trenażer kierowcy SJ-09, trenażer ładowniczego SJ-02, urządzenie treningowe dla WZT-4 (WZT-91M), urządzenie treningowe systemu łączności (ST Thales) oraz stanowisko treningowe dla obsługi zespołu napędowego (ST Powerpack).

PT-91M z ostatniej partii 18 czołgów podczas prezentacji dynamicznej na poligonie ZM Bumar Łabędy

Podobna prezentacja została przeprowadzona ok. dwa miesiące temu dla przedstawicieli Ministerstwa Obrony i Wojsk Lądowych Malezji.

Prezes zatrudniających obecnie 3325 osób ZM Bumar Łabędy - Wojciech Patoła podkreślił, iż jest to pierwsza zakończona pełnym powodzeniem tak głęboka modernizacja czołgów opartych o rodzinę dawnych T-72. Efektem kontraktu malezyjskiego jest też to, iż ZM Bumar-Łabędy, jako jedna z niewielu wytwórni pancernych na świecie, może zaoferować unikalną, zunifikowaną rodzinę pojazdów, mogących zapewnić jednorodne wyposażenie jednostek potencjalnych klientów w wielu państwach świata.

Pierwsza publiczna prezentacja mostu towarzyszącego PMC-Leguan (PMC-91M), powstałego we współpracy z KMW

Przypomnijmy, iż rozmowy w sprawie dostaw czołgów do Malezji zostały rozpoczęte w 1992 i doprowadzone do kontraktu podpisanego w Kuala Lumpur 16 marca 2002. Pierwszy pojazd wzorcowy miał swoją premierę publiczną podczas parady z okazji święta niepodległości Malezji 31 sierpnia 2005.

W trakcie prezentacji ujawniono, iż od początku realizacji kontraktu w Polsce przebywa (wraz z rodzinami) kilkunastoosobowa grupa specjalistów malezyjskich, nadzorujących wszystkie etapy projektu i dokonujących odbioru technicznego pojazdów. Potwierdzono, iż w trakcie badań PT-91M przejechano - tylko podczas badań w 2007 w ciągu 60 dni roboczych - 3850 km (co odpowiada 13 latom normalnej eksploatacji!) oraz oddano 250 ekwiwalentnych strzałów z pocisków podkalibrowych, osiągając średnią 89,5% trafień. Realizowano strzelania w różnych konfiguracjach, w spoczynku i w ruchu, do celów ruchomych i stacjonarnych, na odległościach nawet do 3,5 km. Certyfikat dla wzorca seryjnego został wystawiony przez Komisję strony zamawiającej 26 marca 2007.

Zunifikowany z wozem wsparcia technicznego WZT-4 (WZT-91M) i PT-91M wóz inżynieryjny OBRUM/ZM Bumar Łabędy MID-M (MID-91M)

Zgodnie z zapowiedziami szefostwa Grupy Bumar, cały kontrakt zostanie zakończony ostatnimi wysyłkami pojazdów towarzyszących w maju 2009. Ostatnia przygotowywana obecnie do transportu do Malezji partia 18 PT-91M ma opuścić Polskę do końca lutego 2008.

W stworzonym w ZM Bumar-Łabędy ośrodku szkolenia realizowane są, wedle specjalnie stworzonego, kompleksowego i nowatorskiego programu, turnusy szkoleniowe, obejmujące 30-80 dni zajęć. Zgodnie z planem przeszkolonych ma być łącznie 100 Malezyjczyków. Dotychczas zrealizowano 75% planu szkolenia (w odniesieniu do planowanych osobo-dni szkoleń).

Wszystkie pojazdy towarzyszące czołgom PT-91M - pokazane na zdjęciu WZT-4 (WZT-91), podwozie PMC-Leguan (PMC-91M) oraz MID-M (MID-91M) - opuścić mają Polskę w maju 2009

Jak dowiedział się RAPORT-wto, na dobrej drodze znajduje się kwestia rozliczenia realizacji kontraktu z odbiorcą malezyjskim. Wszystko wskazuje, iż sygnalizowane wcześniej kary finansowe związane z wynikającym z nieprzewidzianych problemów technicznych opóźnieniem realizacji dostaw zostaną zminimalizowane do poziomu nie rzutującego na kondycję i zysk Bumaru.

Zgodnie z długoletnim planem rozwoju sił zbrojnych Malezji, w ciągu kolejnej dekady powinny zostać utworzone dwa kolejne pułki czołgów. Pierwszy w całości ukompletowany wozami z Łabęd malezyjski pułk pancerny ma zostać zaprezentowany władzom w Kuala Lumpur latem 2009.

Zdjęcia: Grzegorz Hołdanowicz


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.