Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Dragoni na poligonie

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 22 lutego 2018

Pododdziały 10. Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) rozpoczęły szkolenie poligonowe.

Przez najbliższe dwa tygodnie pododdziały 10. Brygady Kawalerii Pancernej będą przechodziły szkolenie poligonowe / Zdjęcia: kpt. Katarzyna Sawicka, szer. Natalia Wawrzyniak, 10. BKPanc.

19 lutego z Parku Sprzętu Technicznego wyruszyły kolumny pojazdów z 10. batalionu zmechanizowanego Dragonów. Od tego dnia, przez kolejne dwa tygodnie, Dragoni będą się szkolić na Pasie Taktycznym, strzelnicach oraz obiektach poligonowych pancernej brygady.

Pierwszego dnia szkolenia poligonowego, po przemieszczeniu do wyznaczonego rejonu i zorganizowaniu obozowiska, każdy z pododdziałów rozpoczął szkolenie według ściśle określonego planu. Dragonów czekają przede wszystkim zajęcia z taktyki i szkolenia ogniowego. Każdy z żołnierzy będzie doskonalił swoje umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku służbowym.

- Dowódcy plutonów w dniu wczorajszym dostali zarządzenie przygotowawcze, a dzisiaj został postawiony rozkaz bojowy do marszu. Kompania otrzymała zadanie działania jako szpica czołowa batalionu zmechanizowanego sił głównych oraz rozpoznania drogi marszu i rejonu, a także wprowadzenia sił głównych do wyznaczonego rejonu. W rejonie wyjściowym pododdział realizował postawione zadania. Istotnym elementem było wystawienie ubezpieczeń bezpośrednich. W kolejnym etapie zajęć zrealizowałem rekonesans, w którym uczestniczyli dowódcy plutonów. W trakcie szkolenia, żeby urealnić działanie, wyznaczeni żołnierze z batalionu, tworzą grupę pozoracji, która działa jako przeciwnik. Pozwala to na zwiększenie realizmu szkolenia – podsumował dowódca 1. kompanii zmechanizowanej, por. Dawid Semerjak

Podczas, gdy 1. kompania zmechanizowana szkoliła się na pasie taktycznym, 3. kompania zmechanizowana prowadziła strzelania. Żołnierze sprawdzali umiejętności w prowadzeniu ognia do celów ukazujących się. Ponadto, doświadczeni instruktorzy szkolili żołnierzy na zorganizowanych punktach nauczania. Dragoni doskonalili swoje umiejętności m.in. z zasad posługiwania się bronią, udzielania pierwszej pomocy medycznej i łączności.

Na podstawie informacji kpt. Katarzyny Sawickiej, 10. BKPanc.
GaleriaDrukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.