Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Czarna Dywizja na cyfrowych manewrach

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 09 kwietnia 2018

8 kwietnia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie blisko 300 żołnierzy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej rozpoczęło ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo, pk. Bóbr-18.

W ćwiczeniu bierze udział kilkuset żołnierzy z dowództwa i sztabu Czarnej Dywizji oraz jednostek podległych. Ważnym elementem szkolenia jest udział reprezentantów układu pozamilitarnego, przedstawicieli władz i instytucji państwa. Drugoplanowym ćwiczącym jest 23. śląski pułk artylerii z Bolesławca. Natomiast stronę przeciwną podgrywa 34. BKPanc. z Żagania. W ćwiczeniu biorą udział żołnierze z USA i Niemiec. Kierownikiem przedsięwzięcia jest gen. dyw. Stanisław Czosnek, dowódca 11. LDKPanc. / Zdjęcia: st. chor. sztab. Piotr Przyborowski, 11. LDKPanc.

Głównym tematem ćwiczenia Bóbr-18 jest prowadzenie natarcia przez 10. Brygadę Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, jako pierwszoplanowego ćwiczącego, w pierwszym rzucie dywizji. Scenariusz nie odnosi się do żadnego realnie istniejącego państwa sąsiedniego ani konfliktu. Podczas ćwiczenia w aplikacyjnym, nieistniejącym realnie środowisku geopolitycznym, następują zdarzenia wpływające na rozwój międzynarodowej sytuacji kryzysowej, w następstwie którego dochodzi do konieczności użycia sił zbrojnych.

- Ćwiczenie jest realizowane w formule ćwiczenia dwustronnego. Walczą ze sobą niejako dwie nasze brygady - 10. z 34. [Brygada Kawalerii Pancernej – red.] Takie założenia pozwalają na doskonalenie procedur w zakresie planowania i kierowania działaniami oraz na sprawdzenie umiejętności wykorzystania możliwości przydzielonych sił i środków. Ponadto sprawdzimy współdziałanie ćwiczących z sąsiadami w ramach ugrupowania bojowego, a także umiejętności ćwiczących w planowaniu i kierowaniu zabezpieczeniem bojowym, ochroną wojsk i zabezpieczeniem logistycznym oraz rozpoznaniem w działaniach taktycznych. Poza tym, wykorzystanie systemów komputerowych daje sposobność zgrywania wybranych elementów systemu walki dywizji w sposób planistyczny, ale przede wszystkim sprawdzenie realności i trafności podjętych przez ćwiczących decyzji - powiedział płk Piotr Zieja, szef sztabu kierownictwa ćwiczenia.

Podczas ćwiczenia wykorzystano system symulacji pola walki JTLS, który jest przeznaczony do szkolenia dowództw od szczebla brygady wzwyż. - Naszym zadaniem jest osiągnięcie w czasie pokoju wysokiego poziomu umiejętności dowództw i sztabów. Staje się to możliwe dzięki wieloszczeblowemu i kompleksowemu szkoleniu w sytuacjach i warunkach zbliżonych do takich, jakie panują na polu walki. Ćwiczenia wspomagane komputerowo zapewniają realizm pola walki oraz umożliwiają weryfikację poprawności i przydatności założeń operacyjno-taktycznych dotyczących zasad i sposobów prowadzenia działań w różnych warunkach pola walki – powiedział gen. dyw. Stanisław Czosnek.

Na podstawie informacji mjr Artura Pinkowskiego, 11. LDKPanc.
GaleriaDrukuj Góra