Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Pokonywanie Odry

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 08 czerwca 2018

5 czerwca załogi czołgów z 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa przeszły ćwiczenie z wykonywania przeprawy przez Odrę.

Załogi czołgów Leopard 2A4 z 10. Brygady Kawalerii Pancernej podczas pokonywania przeszkody rzecznej / Zdjęcia: kpt. Katarzyna Sawicka, szer. Natalia Wawrzyniak, 10. BKPanc.

Ośrodek ćwiczeń Biała Góra jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie żołnierze wraz z pojazdami wykonują przeprawę wodną przez rzekę. - Szkolenie z pokonywania szerokiej przeszkody wodnej odbywa się co roku, dlatego dla większości żołnierzy nie jest to nic nowego. Takie szkolenie wymaga jednak specjalnego cyklu przygotowań. Żołnierze z batalionu czołgów, oprócz szkolenia programowego na obiektach brygady, szkolą się także w ośrodkach w Gdyni oraz Czarnym, gdzie przygotowywani są do zadań, które realizują właśnie teraz w OC Biała Góra – powiedział dowódca 1. batalionu czołgów, ppłk Krzysztof Kacperek.

Po odpowiednim przygotowaniu czołgów, w tym założeniu przez załogę zestawu do pokonywania przeszkody wodnej oraz wcześniejszym sprawdzeniu szczelności pojazdów, Leopardy 2A4 z 10. BKPanc. mogły rozpocząć przeprawę. Pokonanie rzeki przez czołgi odbywa się po dnie. Kierowca, po zanurzeniu peryskopów, traci całkowicie widoczność i jest zdany na swojego dowódcę, który na czas przeprawy znajduje się na szczycie szybu wentylacyjno – ewakuacyjnego.

- Kierowca w trakcie samej przeprawy nic nie widzi, jednak w czasie przygotowania czołgu do pokonania rzeki, odgrywa bardzo ważną rolę. Sprawdza czołg pod kątem sprawności technicznej, ocenia czy wszystkie urządzenia poprawnie działają. A w trakcie samej przeprawy musi zdać się na swojego dowódcę i tak naprawdę wykazać wysokimi umiejętnościami na zajmowanym stanowisku. Jazda pod wodą w zasadzie nie różni się od takiej po drodze, oczywiście poza tym, że nie widać co dzieje się na zewnątrz. Silnik Leoparda zagłusza wszelkie odgłosy z zewnątrz, więc przy zamkniętym włazie czasem można zapomnieć, że jest się pod wodą – powiedział kierowca czołgu Leopard 2A4, szer. Krzysztof Micinowski.

Gdy wszystkie Leopardy z 4. kompanii czołgów przejechały na drugi brzeg rzeki i z powrotem, do wykonywania zadań przystąpili czołgiści z Ośrodka Szkolenia Leopard (OSL). Instruktorzy z OSL prowadzili zajęcia z przygotowania czołgu Leopard 2A5 do pokonania przeszkody wodnej.

- Celem tych zajęć była weryfikacja różnic w zakresie wyposażenia przeprawowego do czołgów Leopard 2A4 i 2A5 oraz praktyczne sprawdzenie przygotowania czołgu Leopard 2A5 do pokonania przeszkody wodnej. Podczas metodycznych zajęć pokazowych, w których uczestniczyli wszyscy instruktorzy z OSL, począwszy od kursu logistyki, aż do kursu załóg, doskonalono umiejętności żołnierzy i weryfikowano zapisy instrukcji opracowanej przez kadrę OSL. Zostały omówione i praktycznie zaprezentowane wszystkie czynności związane z przygotowaniem czołgu do przeprawy po dnie i do brodzenia. W trakcie zajęć zwracano uwagę na różnice pomiędzy czołgiem Leopard 2A4 i 2A5 w tym zakresie – podsumował szkolenie komendant OSL, mjr Marcin Wdowiak.

Oprócz czołgistów w OC Biała Góra obecni byli również żołnierze z kompanii saperów, którzy także przeprawiali się przez Odrę. Saperzy wykorzystywali do tego celu łodzie desantowe oraz pływające transportery samobieżne, na których rzekę pokonywali zarówno ludzie, jak i pojazdy kołowe.

Na podstawie informacji kpt. Katarzyny Sawickiej, 10. BKPanc.
GaleriaDrukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.