Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Airbus zaprojektuje satelity LEO

Astronautyka, 07 sierpnia 2018

Spółka Airbus Defence and Space została wybrana przez Telesat na ważnego partnera przemysłowego w fazie projektowania systemów i zarządzania ryzykiem, będącej częścią prowadzonych obecnie przez Telesat prac nad układem satelitów niskiej orbity okołoziemskiej (LEO). Zgodnie z warunkami umowy, Airbus będzie odpowiadać za optymalizację systemów, inżynierię wymagań i wstępny projekt najważniejszych elementów sprzętu i oprogramowania dla kosmicznych i naziemnych elementów systemu satelitów LEO Telesat oraz dla segmentów terminali użytkowników. Umowa przewiduje, że pod koniec 9-miesięcznego okresu jej trwania Airbus dostarczy Telesat kompleksowe rozwiązanie spełniające założone dla konstelacji LEO parametry dotyczące jej wydajności, pojemności i kosztów.

Wizualizacja jednego z satelitów, które zostaną umieszczone na niskiej orbity okołoziemskiej przez Telesat / Ilustracja: Airbus Defence and Space

Tworzona przez Telesat konstelacja satelitów orbity niskiej ma otworzyć nowy rozdział w historii globalnej telekomunikacji, oferując bezprecedensowe połączenie pojemności, prędkości, bezpieczeństwa, odporności na awarie z niskim poziomem kosztów i latencji, porównywalne ze współczesnymi sieciami naziemnymi, a być może nawet od nich lepsze. Zaawansowane możliwości konstelacji satelitów niskoorbitalnych Telesat mogą skutecznie zaspokoić wiele palących potrzeb, z jakimi boryka się obecnie telekomunikacja, jak choćby wyzwania związane z coraz szybszym rozprzestrzenianiem się sieci 5G czy wykluczeniem cyfrowym – brakiem dostępu znacznej części populacji świata do Internetu, a także wyznaczyć nowe standardy wydajności prywatnej i publicznej łączności szerokopasmowej na lądzie, morzu i w powietrzu.

Airbus wnosi do przedsięwzięcia swoje bogate i wszechstronne doświadczenie w dziedzinie kompleksowych systemów łączności o architekturze obejmującej konstelacje satelitów i segmenty naziemne; możliwości w zakresie projektowania, produkcji i obsługi operacyjnej satelitów geostacjonarnych (GEO) i bezkonkurencyjną innowacyjność w obszarze technologii, projektowania i zautomatyzowanej produkcji układów satelitów LEO.

Spółka Telesat, która posiada już w swojej flocie geostacjonarnej cztery wybudowane przez Airbusa satelity telekomunikacyjne, ponownie dała wyraz swojemu zaufaniu do nas, wybierając nas na partnera w fazie projektowania systemu satelitów LEO o maksymalnej pojemności, pokryciu i wydajności, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztu w przeliczeniu na bit transmisji. Jest na bardzo miło nam móc kontynuować naszą dobrze układającą się współpracę z Telesat. Cieszy nas ta kolejna okazja do wykazania się najlepszą na rynku wiedzą w tej dziedzinie przy realizacji projektu LEO Telesat i opracowania dla naszego kontrahenta układu niezawodnych i nowoczesnych satelitów niskoorbitalnych – powiedział Arnaud de Rosnay, szef działu Telecom Satellites w spółce Airbus.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.