Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

126 tys. polskich żołnierzy

Strategia i polityka, Obrona terytorialna, 23 listopada 2018

Według oficjalnej informacji MON 30 października br. w Siłach Zbrojnych służyło łącznie 125.950 żołnierzy, w tym 12.150 Terytorialnej Służby Wojskowej. To znacznie mniej, niż przewidziano w ustawie budżetowej na 2018.

Tegoroczna przysięga elewów służby przygotowawczej w 10. Brygady Logistycznej z Opola. Ich liczba jest zbliżona do założeń budżetu MON na 2018 / Zdjęcie: 10. BLog

Pod koniec października w WP służyło 103 850 żołnierzy zawodowych oraz 4 650 ochotników w służbie kandydackiej. Do tej pierwszej kategorii zaliczono także żołnierzy skierowanych do WOT (prawdopodobnie ponad 2 tys.).

Dodatkowo na listach płac MON znaleźli się również ochotnicy, dla których wojsko jest tylko dodatkowym źródłem dochodu: 12 150 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz 5 300 żołnierzy w Narodowych Siłach Rezerwowych. Daje to łącznie 108.500 osób służących w pełnym wymiarze i 17.450 częściowym.

Tymczasem w budżecie na br. zakładano osiągnięcie 110 tys. etatów dla żołnierzy zawodowych (w tym 2,6 tys. w WOT), 5000 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, 12 tys. NSR oraz ponad 17 tys. żołnierzy OT. Łącznie dawało to 143 tys. etatów.

W okresie sprzed 2015 liczbę etatów określano na 100 tys. dla żołnierzy i kandydatów na żołnierzy zawodowych (deklarowano niemal pełne pokrycie etatów) oraz 20 tys. dla NSR, choć w praktyce w tej formacji nie było nigdy więcej niż połowa tej liczby.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.