Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Patrolowce dla greckiej straży wybrzeża

Służby państwowe, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 29 stycznia 2019

W najbliższych latach straż wybrzeża Grecji pozyska co najmniej trzy okręty patrolowe. Ich zakup zostanie sfinansowany ze środków agencji FRONTEX.

Okręty patrolowe od włoskiego Cantiere Navale Vittoria będą miały 37 m długości. Mają wypierać 160 t i rozwijać do 37 w. Zasięg, przy prędkości marszowej 29 w, ma wynieść ok. 1800 km / Zdjęcie: Cantiere Navale Vittoria

Umowa o zakupie trzech okrętów patrolowych została podpisana przez ministerstwo żeglugi morskiej i polityki wysp, reprezentujące straż wybrzeża Grecji i włoską stocznię Cantiere Navale Vittoria. Kontrakt opiewa na 42 mln euro (180 mln zł). Patrolowce mają trafić do odbiorcy do 2020.

Po wejściu do służby okręty będą używane do patrolowania greckich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Co ciekawe, każdego roku przez cztery miesiące patrolowce będą też brać udział w misjach Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) prowadzonych poza greckimi wodami. Jest to warunek porozumienia, jakie Ateny zawarły z FRONTEX, w myśl którego zlokalizowana w Warszawie instytucja pokryje 90% kosztów zakupu okrętów.

Warto dodać, że omawiane porozumienie zawiera w sobie opcję zakupu czwartego okrętu od Cantiere Navale Vittoria. Co więcej, resort żeglugi morskiej i polityki wysp zamierza rozpisać przetarg na serię dodatkowych okrętów patrolowych o wartości 49 mln euro (210 mln zł).


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.