Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

MASS dla fregat Halifax

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 20 kwietnia 2009

Przedstawiciele Rheinmetall Defence poinformowali, że władze Kanady podpisały pod koniec marca umowę o dostawie zestawów celów pozornych MASS dla 12 fregat typu Halifax.

Odpalenie celów pozornych z wyrzutni MASS

Multi Ammunition Softkill System (MASS) to system samoobrony okrętów wojennych, oparty na wyrzutniach celów pozornych, mogących zakłócić działanie głowic naprowadzających pocisków rakietowych, wykorzystujących podczerwień, fale radarowe, promień lasera czy głowice elektrooptyczne. Wyrzutnie współpracują z systemem MASS-ISS (Integrated Sensor Suite), składającym się z czujników, wykrywających różne formy naprowadzania.

Rheinmetall do tej pory zawarł umowy z marynarkami wojennymi 9 państw na dostawy ok. 130 wyrzutni MASS. Największym odbiorcą jest Bundesmarine, która zamówiła systemy dla fregat typu Brandenburg (F123), korwet typu Braunschweig (K130), trałowców Frankenthal (Typ 332) i Kulombach (Typ 333), a także dla fregat typu Baden-Württemberg (F 125), których bodowa właśnie się rozpoczęła.


HMCS Toronto, 4. jednostka typu Halifax. Kanadyjskie fregaty o wyporności pełnej 4770 t, zostały przyjęte do służby w latach 1992-1996. Są to więc jednostki względnie nowoczesne. W 2007 zdecydowano się jednak na ich głęboką modernizację kosztem 3,1 mld USD / Zdjęcia: Rheinmetall

Drugim odbiorcą, co do liczby zamówionych systemów, będzie marynarka wojenna Kanady. W latach 2010-2017 dokona ona głębokiej modernizacji wszystkich 12 posiadanych okrętów typu Halifax (zobacz: Modernizacja kanadyjskich fregat). Niemieckie zestawy będą dostarczane sukcesywnie w latach 2010-2014. Głównym wykonawcą kontraktu jest zakład we Fronau, który będzie ściśle współdziałał z Rheimetall Canada.

Wartość kontraktu nie została ujawniona. Można ją jednak szacować na ponad 80 mln USD, przy założeniu wykorzystania 2 wyrzutni na jednostkę. Podobnej wielkości niemiecki F123 mają jednak zamontowane 4 wyrzutnie. W takim wypadku wartość kontraktu będzie odpowiednio większa.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.