Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

XXIV Bal: Wręczenie pieniędzy z aukcji

Ludzie, Imprezy branżowe, Lotnictwo wojskowe, Lotnictwo cywilne, 15 maja 2019

Dziś w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu odbyła się uroczystość przekazania pieniędzy zebranych podczas XXIV Balu Lotników i Polskiej Obronności. Prezes Fundacji Ludzi Lotnictwa (FL2), Witold Ostrowski przekazał zebraną kwotą beneficjentowi – st. chor. szt. Arturowi Dutkowskiemu. Ta kwota to aż 52 400 zł wylicytowanych podczas aukcji na Balu, który odbył się 2 marca 2019 w Warszawie.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości przekazania pieniędzy zebranych podczas XXIV Balu Lotników i Polskiej Obronności. Wśród nich Dowódca Generalny RSZ, gen. broni Jarosław Mika (w środku), prezes Fundacji Ludzi Lotnictwa (FL2) Witold Ostrowski, wiceprezes Agencji Lotniczej Altair Wojciech Łuczak, dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk Radosław Śniegóła, Janusz Chwiejczak i Bogdan Trajer z FL2, Iwona i Lechosław Kumochowie (Aviomet) / Zdjęcie: Krzysztof Cedrowski

Gospodarzem uroczystości był dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak oraz zastępca dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk Radosław Śniegóła. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Dowódca Generalny RSZ, gen. broni Jarosław Mika. Dowództwo Operacyjne RSZ reprezentował płk Paweł Lewandowski, a organizatorów Balu Wojciech Łuczak – wiceprezes Agencji Lotniczej Altair, który podczas Balu prowadził aukcję. Byli też Iwona i Lechosław Kumochowie, przedstawiciele darczyńców, aktywni uczestnicy aukcji.

Do zgromadzonych w hangarze 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego przemawia Dowódca Generalny RSZ, gen. broni Jarosław Mika. Beneficjentowi aukcji, jako dowódca, postawił symboliczne zadanie – Proszę wyzdrowieć!  / Zdjęcie: Eugeniusz Jagoda

Chorąży Artur Dutkowski był szefem 2. eskadry obsługi w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny.
W latach 1991 – 1994 – Szkoła Chorążych w Oleśnicy, 1994 – 2006 – technik klucza eksploatacji w 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu, 2006 – 2018 – starszy technik klucza samolotu wielozadaniowego F-16 – 31. Baza Lotnictwa Taktycznego, od 2018 – szef 2. eskadry obsługi – 31. Baza Lotnictwa Taktycznego. Chor. Dutkowski uczestniczył w wielu ćwiczeniach krajowych i zagranicznych m.in. Red Flag 2012 (USA, Alaska). W 2015 zostało u niego zdiagnozowane postępujące stwardnienie rozsiane. Konieczność opłacenia kosztownej rehabilitacji medycznej niezbędnej do poprawy stanu zdrowia powoduje trudną sytuację finansową. Ze względu na chorobę żołnierz zmienił stanowisko i stracił dodatek za bezpośrednią obsługę samolotów. Postępujący przebieg choroby zwiększa comiesięczny koszt niezbędnych leków i rehabilitacji.

Płk w st. spocz. Janusz Chwiejczak z zarządu Fundacji Ludzi Lotnictwa i beneficjent aukcji – st. chorąży sztab. Artur Dutkowski po przekazaniu symbolicznego czeku / Zdjęcie: Krzysztof Cedrowski

W czasie dzisiejszej uroczystości gen. Mika stwierdził, że niezwykle sobie ceni zaangażowanie wszystkich, którzy za pomocą aukcji charytatywnej na XXIV Balu Lotników Polskich i Polskiej Obronności pomogli żołnierzowi znajdującemu się w potrzebie, a pomagają rodzinom lotniczym i wojskowym od lat. Dlatego uważał za swój obowiązek uczestniczenie w poznańskim finale przedsięwzięcia. Zapewnił, że zaangażuje się także osobiście w przygotowania do jego następnej edycji w 2020, podczas jubileuszowego XXV Balu. Jako dowódca postawił beneficjentowi aukcji symboliczne zadanie – Proszę wyzdrowieć!

Wiceprezes AL Altair – Wojciech Łuczak, od lat prowadzący aukcje charytatywne na organizowanych przez nią Balach, powiedział, że każda z nich ma konkretną twarz człowieka, cierpiącego, nieraz załamanego, potrzebującego wsparcia finansowego, ale i duchowego. - W tym roku jest to twarz żołnierza z Krzesin. My w Agencji Lotniczej Altair jesteśmy przekonani, że w pamięci ludzkiej pozostanie po nas to, co potrafiliśmy dać od siebie innym.

Warto przypomnieć, że dotychczas w czasie Balów, od 2002 udało się zebrać już ponad 950 tys. zł. Wszystkie te pieniądze trafiły do znajdujących się w potrzebie osób ze środowiska lotniczego i obronnego.

W br. goście licytowali ponad pięćdziesiąt przedmiotów ofiarowanych przez kilkudziesięciu darczyńców – osoby prywatne i instytucje. Wśród nich był Dowódca Operacyjny RSZ gen. dyw. Tomasz Piotrowski, jego zastępca gen. dyw. pil. Tadeusz Mikutel, zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. dyw. pil. Jan Śliwka, Dowódca Garnizonu Warszawa, gen. bryg. Robert Głąb oraz Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.