Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Kryzys amerykańskiej zbrojeniówki?

Przemysł lotniczy, Przemysł zbrojeniowy, 16 maja 2019

Keith Webster, przewodniczący amerykańskiej Rady Exportu Przemysłu Obronnego i Aerokosmicznego – wchodzącej w skład działającej także w Polsce Amerykańskiej Izby Handlowej (US Chamber of Commerce) ostrzegł, że w najbliższym czasie należy się spodziewać erozji dominującej globalnej pozycji USA na tym polu. Ocenił, że po stronie amerykańskiej odczuwalne są dwa poważne czynniki hamujące – starzenie się innowacyjnej kadry inżyniersko-konstrukcyjnej, połączone z brakiem dobrze wykształconej kadry technicznej średniego i niższego szczebla produkcji, oraz coraz bardziej odczuwalny przez branżę polityczny populizm rządzących, podcinający korzenie rozwoju.

W wynoszącym w 2017 ok. 18,9 mld USD eksporcie amerykańskiego przemysłu lotniczo-zbrojeniowego wartość silników lotniczych to 14,4%. Ze względu na rosnąca konkurencję i problemy z kadrą techniczną eksport zaczyna jednak spadać / Zdjęcie: Aerospace Industries Association

Jak podaje US Census Burreau, czyli działający w amerykańskim Departamencie Handlu odpowiednik polskiego GUS, zajmujący się analizami statystycznymi na użytek administracji amerykańskiej – corocznie od 2011 do 2016 rosła wartość sprzedanych za granicę amerykańskich produktów i usług przemysłu zbrojeniowego, osiągając w tym ostatnim roku historyczny rekord – 20,7 mld USD. W 2017 (statystyki 2018 dopiero są tworzone) zanotowano pierwsze poważne tąpnięcie. Amerykanie sprzedali wówczas i wywieźli za granicę uzbrojenie, amunicję, sprzęt wojskowy i wyposażenie (do bilansu wlicza się także koszt usług serwisowych oraz doradczych branży) za 18,9 mld USD.

Za najbardziej dochodowy w tym obszarze jest sektor aerokosmiczny. Dostawy samolotów stanowią 13,6% bilansu, a eksport silników lotniczych przyniósł aż 14,4%. Jednak kolejna kategoria nie jest powodem do optymizmu, choć pokazuje, jak można korzystać z opanowanych już przez amerykańskie koncerny rynków zagranicznych. Aż 30,5% eksportowego bilansu zbrojeniówki USA przyniosły bowiem części zamienne do różnego typu systemów uzbrojenia i sprzętu.

Keith Webser uważa, że czynnikami zewnętrznymi, podkopującymi dotychczasową dominującą globalnie pozycję amerykańskiego eksportu zbrojeniowego, są pojawienie się coraz bardziej innowacyjnych konkurentów, zorientowanych na ścisłą współpracę z odbiorcami, coraz większa otwartość rynków dotychczas w sposób niekwestionowany opanowanych przez Amerykanów oraz coraz bardziej powszechna chęć redukowania wydatków na drogie produkty i usługi z USA. Potencjalni odbiorcy wolą tańsze rozwiązania z innych krajów.

Webster zwraca także uwagę na stopniową degrengoladę zdolności STEM (Science – nauka, Technology – technika, Engineering – produkcja, Mathematical Skills – matematyka) amerykańskiego społeczeństwa. Przez co rozumie się zanik powszechności innowacyjnego myślenia na gruncie wiedzy i umiejętności technicznych.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.