Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

12. konferencja ACI Europe

Imprezy branżowe, Lotnictwo cywilne, 23 maja 2019

22 maja zakończyła się w Krakowie 12. edycja dorocznej konferencji ACI Europe’s Regional Airports’ 2019 Conference & Exhibition, której temat przewodni brzmiał: Porty regionalne w obliczu wyzwań sezonowości – zagrożenia i możliwości. Organizatorem spotkania była Airport Council International (Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych), a rolę gospodarza pełnił Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

Prezes zarządu MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Radosław Włoszek, dyrektor generalny ACI Europe Olivier Jankovec i dyrektor pionu handlowego krakowskiego lotniska Paweł Galiak podczas konferencji prasowej z okazji rozpoczęcia ACI Europe’s Regional Airports’ 2019 Conference & Exhibition 

Choć konferencja, w której wzięło udział ponad 180 delegatów z 32 krajów i kilkanaście spółek z branży lotniczej, zaczęła się oficjalnie już w poniedziałek, 20 maja, to jej merytoryczna część była realizowana od 21 do 22 maja w hotelu Park Inn by Radisson.

Podczas prezentacji i dyskusji panelowych przedstawiciele branży lotniczej dyskutowali o najistotniejszych kwestiach związanych zarówno z siatką połączeń, jak i szeroko rozumianymi usługami pozalotniczymi. Pod uwagę brane były nie tylko uwarunkowania handlowe, ale także wyzwania, przed jakimi stoją lotniska regionalne w związku z rozwojem połączeń lotniczych oraz postępem w zakresie spójności regionalnej i integracji społecznej. Duży nacisk położono na kwestie radzenia sobie z sezonowymi i dobowymi wahaniami w ruchu pasażerskim oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: automatyzacja procesów, podnoszenie standardu usług i wykorzystanie nowych technologii. Innym ważnym tematem były relacje i współpraca z regionalnymi społecznościami i interesariuszami, a także wzajemne wpływy ekonomiczne.

Lotniska regionalne stawiają setki społeczności lokalnych nie tylko na mapie europejskiej, ale także globalnej. Są niezbędnym – a w większości przypadków niezastąpionym – instrumentem regeneracji i rozwoju gospodarczego. Dziś nie ma ucieczki od faktu, że lotnisko jest istotną częścią równania pozwalającego na rozwój turystyki, przyciąganie inwestycji wewnętrznych i tworzenie miejsc pracy – powiedział dyrektor generalny ACI Europe Olivier Jankovec.

Ważnym punktem konferencji była też sesja poświęcona zrównoważonemu rozwojowi i rozwiązaniom pozwalającym uczynić lotniska bardziej ekologicznymi, m.in. poprzez stosowanie takich rozwiązań jak odległe wieże, zautomatyzowane samochody i zamiatarki oraz loty elektryczne. Innym istotnym tematem były problemy związane z działalnością europejskich lotnisk po Brexicie.

W 12. edycji dorocznej konferencji ACI Europe’s Regional Airports’ 2019 wzięło udział ponad 180 delegatów z 32 krajów i kilkanaście przedsiębiorstw z branży lotniczej

Sporo uwagi poświęcono też narzędziom do mierzenia efektywności funkcjonowania regionalnych lotnisk i skutkom związanym ze zwiększeniem ruchu pasażerskiego wywołanym przez wprowadzenie szeregu usług i produktów online, takich jak samodzielne odprawianie się, opracowywanie procedur dla pasażerów transferowych, automatyczne nadawanie bagaży, czy programy lojalnościowe dla pasażerów.

Jako największy regionalny port lotniczy w Polsce, obsługujący obecnie ponad siedem milionów pasażerów rocznie, Kraków Airport ma przyjemność gościć tegoroczną konferencję regionalnych portów lotniczych. W ciągu pięciu lat nasza ciężka praca nad rozwojem połączeń lotniczych w regionie pozwoliła nam niemal podwoić liczbę świadczonych usług lotniczych i przewiezionych pasażerów. Dzisiaj nasze lotnisko oferuje ponad 130 bezpośrednich połączeń obsługiwanych przez 24 tradycyjne i tanie linie lotnicze. Nasza koncentracja na poprawie połączeń lotniczych naszego regionu zaowocuje w tym roku 39 nowymi połączeniami, co pozwoli nam zapewnić solidny wzrost ruchu pasażerskiego o 17% w skali roku – powiedział prezes zarządu krakowskiego lotniska Radosław Włoszek.

Wśród innych tematów poruszanych podczas konferencji znalazła się m.in. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i rozwój PLL LOT jako jednej z ważniejszych linii lotniczych w Europie Wschodniej.

W komunikacie podsumowującym konferencję wydanym przez ACI EUROPE stwierdzono m.in., że choć regionalne porty lotnicze przynoszą swoim społecznościom liczne korzyści, to muszą też stawiać czoła licznym wyzwaniom. W tym roku rozwój tras i sieci połączeń stał się bowiem trudniejszy, gdyż poza przewoźnikami niskokosztowymi, przenoszącymi ekskluzywne rynki do głównych lotnisk, linie lotnicze na ogół stają się coraz bardziej niechętne do podejmowania ryzyka i koncentrują się na rynkach o wyższej rentowności, zapewniając sobie większe możliwości reakcji w przypadku zakłóceń na rynku.

Znaczenie ma też konsolidacja przewoźników lotniczych, bowiem od września ub.r. upadło co najmniej 7 europejskich linii lotniczych, w związku z czym mniejsze regionalne porty lotnicze, obsługujące do 5 mln pasażerów rocznie, przewidują tego lata spadek bezpośrednich połączeń o 2,9%. Problemem dla wielu regionalnych portów lotniczych jest też stabilność ekonomiczna, co jest szczególnie ważne w czasie, gdy Komisja Europejska dokonuje przeglądu wytycznych w sprawie pomocy państwa. Aż 61% portów lotniczych obsługujących mniej niż 5 milionów pasażerów rocznie przynosi bowiem straty, a wśród lotnisk obsługujących poniżej miliona pasażerów rocznie, odsetek ten wzrasta do 71%. Według dyrektora generalnego ACI Eeurope Oliviera Jankoveca: Poziom natężenia ruchu wpływa na profil kosztów i przychodów lotnisk, a tym samym bezpośrednio wpływa na ich rentowność. Stawia to mniejsze regionalne porty lotnicze w wyraźnie niekorzystnej sytuacji. Brakuje im efektu skali i ponoszą one znaczne koszty utopione, a także generują niższe przychody komercyjne niż większe porty lotnicze, ponieważ obsługują mniejsze i mniej zamożne rynki. Są to czynniki strukturalne, które Komisja będzie musiała wziąć pod uwagę przy przeglądzie wytycznych dotyczących pomocy państwa.

Wykłady, panele i dyskusje odbywały się 21 i 22 maja w hotelu Park Inn by Radisson / Zdjęcia: Marcin Sigmund

Podczas konferencji duży nacisk położono też na kwestie związane z ochroną klimatu, a także zagadnienia związane ze spójnością społeczną. Obecnie 85 europejskich regionalnych portów lotniczych jest certyfikowane w ramach programu Carbon Accreditation, przy czym 19 uzyskało poziom neutralności dwutlenku węgla, a trzy osiągnęły nawet zerową emisję dwutlenku węgla bez kompensacji. Jednak w związku z ponownymi wezwaniami do opodatkowania lotnictwa na szczeblu unijnym, dyrektor generalny ACI Eeurope Olivier Jankovec wyraził pogląd, że choć w sprawie ograniczenia negatywnego wpływu awiacji na środowisko trzeba podejmować dalsze działania, to nakładanie podatku nie jest dobrym pomysłem, bowiem nie tylko nie wpłynie on na dekarbonizację, ale ograniczy regionalne połączenia lotnicze, szkodząc lokalnym społecznościom i mniej zamożnym obywatelom. Według jego opinii nowy podatek w pierwszym rzędzie spowoduje bowiem rezygnację przewoźników z obsługi połączeń na niewielkie regionalne lotniska, gdyż są to z reguły najmniej dochodowe trasy. To zaś spowoduje poważne problemy z nierównością społeczną i terytorialną, co z kolei stoi w sprzeczności z podstawowymi celami UE w zakresie spójności i integracji gospodarczej. Dlatego według dyrektora generalnego ACI Eeurope konieczne jest znalezienie innej, skuteczniejszej drogi uczynienia lotnictwa bardziej ekologicznym.

Konferencji towarzyszyły wydarzenia networkingowe, za które odpowiadał MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice, dzięki którym delegaci mieli możliwość poznania nie tylko samego lotniska, ale także walorów Krakowa i Małopolski.

Mająca siedzibę w Brukseli Airport Council International Europe reprezentuje ponad 500 lotnisk z 45 państw europejskich. Przez należące do rady lotniska przepływa ponad 90% komercyjnego ruchu lotniczego w Europie. W 2018 było to 2,3 mld pasażerów, 21,2 mln t frachtu i 25,7 mln lotów. Kolejna, 13. konferencja i wystawa ACI Europe’s Regional Airports’ ma zostać zorganizowana od 10 do 12 maja 2020 w Palermo na Sycylii.

Na podstawie informacji Marcina Sigmunda


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.