Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Militarna neutralność Serbii formalnie zatwierdzona

Strategia i polityka, 21 sierpnia 2019

Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbii zatwierdziło dwie strategie dotyczące bezpieczeństwa i obrony państwa. Umożliwi to wejście dokumentów w życie już w październiku bieżącego roku. Tym samym strategie zastąpią poprzednie tego typu dokumenty z 2009. Pewnym novum w nowych dokumentach jest deklaracja militarnej neutralności państwa.

Ogłoszenie neutralności przez Serbię nie jest całkowitą nowością. Formalna deklaracja militarnej neutralności Republiki Serbii została po raz pierwszy ogłoszona 26 października 2007. Taki zapis znalazł się w Uchwale Zgromadzenia Narodowego o Ochronie Suwerenności, Integralności Terytorialnej i Porządku Konstytucyjnego Republiki Serbii. Ówczesna deklaracja była jednak krótka. Z kolei w strategiach z 2009 temat neutralności został całkowicie pominięty. Nowe strategie poruszają tę kwestię w zdecydowanie szerszym stopniu.

Strategie dotyczące bezpieczeństwa Serbii są odpowiedzią na stale zmieniające się środowisko geopolityczne / Zdjęcie: Rząd Republiki Serbii

Deklaracja neutralności nie oznacza rezygnacji ze współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Strategie przewidują kooperację z ONZ, Unią Europejską, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i innymi. Ponadto zostało w strategii wymienione pogłębianie partnerstwa z sojuszami polityczno-wojskowymi, jednakże bez włączania Republiki Serbii w ich struktury. Przewiduje się także bliższą kooperację z Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju.

Najnowsze dokumenty określają cztery główne zadania skupione na ochronie suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej. Pierwsze zadanie to militarne odstraszanie i efektywna obrona państwa. Kolejne to ochrona Autonomicznej Prowincji Kosowo i Metochii w obrębie Republiki Serbii. Zadanie trzecie to wzmacnianie reputacji i pozycji międzynarodowej Republiki Serbii. Ostatnie zadanie dotyczy działań prewencyjnych przeciw ruchom separatystycznym i ich eliminacji.

Strategie zawierają także krytykę powstania niepodległego Kosowa. Jak można było przeczytać w wersji roboczej nowej strategii: Nielegalne i jednostronne ogłoszenie niepodległości terytorium administracyjnie podlegającego Autonomicznej Prowincji Kosowo i Metochii jest sprzeczne z konstytucją Republiki Serbii i Rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ, co jest nieakceptowalne przez Serbię. Proklamowanie niepodległości godzi w narodowy interes bezpieczeństwa Republiki Serbii. Z kolei zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe ostateczna wersja strategii w jeszcze bardziej dosadny sposób krytykuje niepodległość dawnej prowincji Serbii.

Na podstawie informacji Igora Bożinowskiego


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.