Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowe nazwy jednostek SAA

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 03 października 2019

Po prawie 6 latach sporów i konsultacji rząd RPA zadecydował o zmianie nazw 52 jednostek rezerwy South African Army (wojsk lądowych). Jak podaje resort obrony nowe nazwy odzwierciedlają tradycje wojskowe i historię rdzennych afrykańskich formacji wojskowych oraz armie wyzwoleńcze zaangażowane w walkę o wolność, a także są odpowiednie dla nowej Republiki Południowej Afryki i zwiększają spójność i dumę pułków.

Rząd RPA zadecydował o zmianie nazw 52 jednostek rezerwy South African Army / Zdjęcie: MO RPA

W ramach reformy najstarsza południowoafrykańska jednostka rezerwy – Natal Carbineers, utworzona w 1855 – została przemianowana na Ingobamakhosi Carbineers. Ingobamakhosi była jednostką armii Zulusów, która wygrała bitwę pod Isandlwana.

Drugi najstarszy pułk SAA, Cape Town Rifles, znany jako The Dukes, także utworzony w 1855, nosi teraz nazwę Chief Langalibalele Rifles. Langalibalele był podobno królem plemienia amaHlubi w dzisiejszym KwaZulu-Natal. Urodził się w przeddzień przybycia do tej prowincji osadników europejskich. Po konflikcie z królem Zulu Mpande uciekł ze swoim ludem do ówczesnej kolonii Natal w 1848.

Utworzony w 1857 Cape Field Artillery to teraz Nelson Mandela Artillery Regiment, a Grahamstown’s First City Regiment nosi nazwę Chief Makhanda Regiment. Nota bene Makhanda to także nowa nazwa miasteczka uniwersyteckiego Grahamstown w Prowincji Przylądkowej Wschodniej.

Ostatnim pułkiem z 10 najstarszych jednostek SAA, który otrzymał nowe imię, jest utworzony w 1877 Prince Alfred’s Guard. Teraz jego nazwa to Chief Maqoma Regiment. Maqoma był jednym ze słynnych wodzów ludu Xhosa.

Cztery z dziesięciu najstarszych jednostek rezerwy SAA zachowały swoje pierwotne nazwy. Są to: Umvoti Mounted Rifles (utw. w 1864), Durban Light Infantry (utw. w 1873) roku, Kimberley Regiment (utw. w 1876) i Buffalo Volunteer Rifles (utw. w 1883).


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.