Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Próby zmęczeniowe Mi-24

Lotnictwo wojskowe, Przemysł lotniczy, 04 października 2019

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych poinformował o zleceniu WSK PZL-Świdnik zadania realizacji pełnoskalowej próby zmęczeniowej struktury śmigłowca bojowego Mi-24. Celem przedsięwzięcia jest potwierdzenie jej trwałości zmęczeniowej zapewniającej wykonanie 5500 h lotu i 14 tys. lądowań. Próba będzie realizowana w latach 2019-2021 na wycofanym z eksploatacji śmigłowcu Mi-24D (nr takt. 272). Całkowita końcowa wartość zamówienia wynosi 5 528 455,28 zł netto.

Informacja o zleceniu próby zmęczeniowej struktury śmigłowca Mi-24 może wskazywać, że IU MON bardzo poważnie bierze pod uwagę propozycję modernizacji używanych przez Wojska Lądowe wiropłatów tego typu, zaprezentowaną podczas tegorocznego MSPO / Zdjęcie: Bartosz Głowacki

Zamówienie było procedowanie w trybie z wolnej ręki, ze względu na fakt, że dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Jednocześnie nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia oraz ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów, w tym terminów skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

WSK PZL-Świdnik w swojej działalności, jako jedyne znane Zamawiającemu przedsiębiorstwo, prowadzi próby statyczne i zmęczeniowe konstrukcji śmigłowców o przeznaczeniu cywilnym i wojskowym oraz posiada pełne zaplecze techniczne do ich realizacji. Posiadane przez WSK PZL-Świdnik stanowiska do przeprowadzania prób zmęczeniowych, siłowniki hydrauliczne i wyposażenie do kontroli przebiegu prób są niezbędne do przeprowadzenia próby zmęczeniowej śmigłowca Mi-24 zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Wiedza personelu Wykonawcy związana z realizacją prób zmęczeniowych śmigłowców gwarantuje prawidłowe przygotowanie stanowiska badawczego i konstrukcji śmigłowca do realizacji przedmiotu zamówienia. Nieprawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie próby może doprowadzić do: zniszczenia konstrukcji na skutek przeciążenia przed potwierdzeniem jej trwałości pozwalającej na przedłużeniu resursu śmigłowców oraz niedociążenia konstrukcji, a przez to zawyżonego określenia jej trwałości i wytrzymałości, co będzie stanowiło istotne zagrożenie bezpieczeństwa lotów całej floty śmigłowców Mi-24 w okresie eksploatacji po przedłużeniu resursu technicznego.

Z zatwierdzonego harmonogramu przez Głównego Inżyniera WL w dniu 26 lipca 2019, który stanowi prawną podstawę do finansowania badań przez MON wynika, że dla dotrzymania terminu przedstawienia wstępnych wyników próby zmęczeniowej, przygotowanie do próby zmęczeniowej przez Wykonawcę musi się rozpocząć najpóźniej od 1 października 2019. Oznacza to, że do tego czasu powinna zostać zawarta umowa z Wykonawcą na realizację próby.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że jedynym przedsiębiorstwem mogącym prawidłowo i terminowo wykonać przedmiot zamówienia jest WSK PZL-Świdnik. Niedotrzymanie terminów realizacji próby jest poważnym zagrożeniem dla prowadzonego przez Inspektorat Uzbrojenia zadania Modernizacja śmigłowców Mi-24, co w efekcie może doprowadzić do rezygnacji z niego.

Informacja ta może wskazywać, że IU MON bardzo poważnie bierze pod uwagę propozycję modernizacji używanych przez Wojska Lądowe śmigłowców uderzeniowych Mi-24D/W, zaprezentowaną podczas tegorocznego MSPO przez WZL-1 i ITWL we współpracy z Mesko, ZM Tarnów, WZE, WCBK-T i Rafaelem, a zarazem kolejne opóźnienie procesu pozyskania nowych śmigłowców uderzeniowych w ramach programu Kruk. Według wstępnych szacunków zmodernizowane Mi-24D/W mogłyby pełnić służbę przez następne 7-10 lat, czyli do czasu wejścia do eksploatacji nowych śmigłowców uderzeniowych (Propozycja modernizacji Mi-24 przez WZL Nr 1, 2019-09-06).


Drukuj Góra