Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Radary pola walki dla WP

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 13 stycznia 2020

Inspektorat Uzbrojenia zamieścił 10 stycznia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę radarów rozpoznania pola walki. W postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji zwyciężyła oferta węgierskiej spółki Pro Patria Elektronics Kft.

W komunikacie IU nie sprecyzowano, który model radaru z oferty węgierskiego producenta wybrano / Zdjęcie: Pro Patria Elektronics Kft. 

O wyborze węgierskiej spółki przesądziła najniższa cena. Oferta zdobyła 100 punktów, czyli maksymalną możliwą liczbe. Obok ceny drugim branym pod uwagę kryterium był okres gwarancji. Pro Patria Elekronics Kft. pokonała w postępowaniu dwóch konkurentów: konsorcjum KenBIT Koening i Wspólnicy Sp.J. z Elta Systems Lt. i konsorcjum WB Electronics S.A. z SRCTec LLC.

Postępowanie dotyczy dostawy 104 kompletów radarów pola walki, w tym 11 w ramach prawa opcji. Dostawy z zamówienia podstawowego mają zostać zrealizowane w 2022, zaś opcja ma być zrealizowana do 2023. Trafią one do pododdziałów rozpoznawczych.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.