Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

W poszukiwaniu polskich Firefly IC w Argentynie

Ludzie, Historia, Wojska lądowe, 08 lutego 2020

Ambasada RP w Argentynie, kierując się m.in. wskazaniami korespondenta Agencji Lotniczej Altair w Ameryce Łacińskiej – Santiago Rivasa, rozpoczęła poszukiwania polskich czołgów Sherman Fierfly IC Hybrid – M4 Composite z armatą 17-funtową, które służyły w 2. Korpusie Polskim w Italii, a najprawdopodobniej zostały potem przez Brytyjczyków dostarczone Argentyńczykom.

Ambasador Aleksandra Piątkowska z gen. bryg. Sergio Javierem Puchetą przed kupionym od Brytyjczyków argentyńskim Shermanem Firefly w muzeum w Buenos Aires i w sztabie wojsk argentyńskich / Zdjęcie: Ambasada RP w Argentynie

W poszukiwania wozów, które pod koniec wojny – w 1945 służyć mogły w oddziałach 2. Warszawskiej Dywizji Pancernej pod Bolonią i Anconą lub też w 1. Dywizji Pancernej na północy Europy (dostarczane tam w śladowych ilościach) zaangażowała się osobiście ambasador Aleksandra Piątkowska. Nasza placówka poszukuje zwłaszcza wozów z odlewanym przodem kadłuba i spawanym tyłem – określanych jako Composite, które w składzie 4. Pułku Pancernego Skorpion, 6. pułku Pancernego Dzieci Lwowskich i 1. Pułku Ułanów Krechowieckich odznaczyły się wiosną 1945 we Włoszech. Znane są nazwy własne polskich Firelfy IC Hybrid, które w kwietniu 1945 w składzie 1. Pułku Ułanów Krechowieckich utorowały drogę do Bolonii: Żądło, Żyrafa, Zemsta (w 4. Pułku SkorpionPowab, Pawian).

Odnalezione przez Agencję Lotniczą Altair zdjęcie archiwalne ze zbioru pamiątek po pancerniaku 3. Pułku Ułanów Śląskich 14. Wielkopolskiej Brygady Pancernej – Henryku Drygałło (stoi za pierwszym klęczącym), ukazuje szkolenie kierowców czołgów Sherman we Włoszech w 1945. Na pierwszym planie widzimy czołg Sherman Firelfly I, najprawdopodobniej ze spawanym kadłubem / Zdjęcie: Archiwum rodziny Henryka Drygałło

Jeśli poszukiwania w Argentynie i starania o pozyskanie ikonicznych dla historii polskiego pancerza wozów się powiodą, co najmniej jeden Sherman IC Hybrid powiązany z polskimi walkami w Italii w 1945 może zasilić zbiór odnowionego i przeniesionego na Ławicę poznańskiego Muzeum Broni Pancernej, prowadzonego przez ppłk Tomasza Ogrodniczuka.

Plutonowy Henryk Drygałło (stoi szósty od prawej) jako instruktor wśród swoich kursantów – przyszłych kierowców wozów Sherman na pustyni w okolicach obozu Quassasin w 1945. W tle widzimy polskiego, napędzanego silnikiem diesla Shermana M4A2 w pustynnym kamuflażu, uzbrojonego w krótszą od wozów Firelfy amerykańską armatę kal. 75 mm / Zdjęcie: Archiwum rodziny Henryka Drygałło

Ambasador Aleksandra Piatkowska spotkała się już w tej sprawie z gen. bryg. Sergio Javierem Pucheta ze Sztabu Generalnego wojsk Argentyny. Poszukiwaniami polskiego Firefly IC zainteresowały się także media w Buenos Aires, wykazując daleko idącą chęć pomocy.

Legitymacja pułkowa plutonowego Henryka Drygałło i znak 3. Pułku Ułanów Śląskich – jednej z formowanych dopiero jednostek pancernych 2. Korpusu / Zdjęcie: Archiwum rodziny Henryka Drygałło

Tymczasem Agencji Lotniczej Altair udało się odnaleźć archiwum fotograficzne i pamiątki po czołgiście 2. Korpusu we Włoszech – Henryku Drygałło, dokumentujące także jego służbę w czołgu Sherman Firefly. Henryk Drygałło w 1945 i 1946 służył jako pancerniak-instruktor w organizowanej następnej dużej jednostce bojowej 2. Korpusu – 3. Wielkopolskiej Brygadzie Pancernej, którą potem przemianowano na 14. Wielkopolską Brygadę Pancerną – w 3. Pułku Ułanów Śląskich.

Do sprawy pozyskania z Argentyny polskiego Shermana Firefly IC Hybrid i naszego archiwalnego odkrycia będziemy wracać.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.