Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Modernizacja symulatora lotu W-3WA

Lotnictwo wojskowe, Przemysł lotniczy, 28 lipca 2020

Inspektorat Uzbrojenia MON zamieścił na swojej stronie internetowej ogłoszenie o zamia­rze prze­pro­wa­dze­nia dia­logu tech­nicz­nego w spra­wie moder­ni­za­cji symulatora lotu śmigłowca W-3WA. Siły Zbrojne RP dysponują jednym tego rodzaju urządzeniem, o nazwie Klaudia, znajdującym się w JW4392 Nowym Glinniku.

Planowana modernizacja powinna zapewnić zwiększenie funkcjonalności eksploatowanego symulatora Klaudia / Zdjęcie: ETC-PZL Aerospace Industries

Przedmiotem dialogu technicznego będzie uzyskanie doradztwa, które będzie mogło znaleźć zastosowanie w przygotowaniu specyfikacji technicznej projektu Symulator lotu śmigłowca W-3WA klasy FTD (kompleksowy symulator lotu) wyposażonego w elektroniczny układ sterowania silnikami (FADEC).

Planowana modernizacja powinna zapewnić zwiększenie funkcjonalności eksploatowanego symulatora Klaudia i umożliwić doskonalenie umiejętności pilotów w zakresie procedur lotniczych i postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych oraz poprawę bezpieczeństwa lotów wykonywanych przez załogi W-3WA wyposażonych w FADEC.

Przedsięwzięcie ma obejmować ocenę możliwości spełnienia przez zmodernizowany symulator wstępnie określonych wymagań, sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw, szkolenia i infrastruktury powiązanej z modernizowanymi symulatorem, oszacowanie kosztów modernizacji, eksploatacji i wycofania oraz oszacowanie potrzeb czasowych modernizacji i powiązanej infrastruktury.  

Dialog przeprowadzony będzie ze spółką ETC-PZL Aerospace Industries, która jest producentem i jedynym właścicielem praw autorskich i nie udzielił innym pod­mio­tom praw do pro­duk­cji, dys­try­bu­cji, moder­ni­za­cji i dokumentacji technicznej C295M. Zaproszenie do udziału w dialogu zostanie przesłane jej przez IU MON do 30 lipca br. Dialog techniczny ma zostać zrealizowany do 31 sierpnia 2021.

Projekt symulatora Klaudia i jego najnowszą modernizację opisaliśmy szczegółowo w RAPORT-wto 09/2019.


Drukuj Góra