Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Rynek systemów wre

Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 20 lutego 2021

Według serwisu Markets and Markets w 2020 rynek platform i produktów walki elektronicznej osiągnął wartość 17 mld USD. Rozwój technologiczny elektroniki, systemów łączności, systemów rozpoznawczych i technologii bezzałogowych wpływa na rosnące potrzeby w zakresie walki elektronicznej. To, wraz z postępującą cyfryzacją współczesnego pola walki, przyczynia się do wzrostu znaczenia nowoczesnych systemów EW. Raport ukazuje szacunkowy wzrost tego sektora o 4,2% do 2025. Oznacza to zwiększenie jego wartości do 20,9 mld USD w 2025.

Kluczowym producentem i użytkownikiem systemów EW są według raportu USA / Zdjęcie: US Army – Jean Han

W omawianym okresie największy udział w rynku będzie miał region północnoamerykański. Istotny jest tu udział USA, które są kluczowym producentem, eksporterem i użytkownikiem systemów EW. Do największych producentów tego typu systemów należą amerykańskie koncerny, takie jak Lockheed Martin, Northrop Grumman, L3 Harris Technologies i Raytheon. Raport wśród największych producentów wymienia również brytyjski BAE Systems, izraelski IAI i szwedzki SAAB.

Raport dzieli zdolności walki elektronicznej na wsparcie, atak i ochronę. Zdecydowanie największy udział w rynku w 2020 miały zdolności związane ze wsparciem. Tym mianem w raporcie są określane zdolności do budowania świadomości sytuacyjnej i wsparcia podejmowania decyzji. Duży udział zdolności budowania świadomości sytuacyjnej – Intelligence, surveillance & reconnaissance (ISR) jest spowodowany naciskiem sektora obronnego na tę zdolność. Najmniejszy udział w rynku odnotowano w zakresie ochrony.

Według podziału ze względu na rodzaj platformy największy udział w rynku miały w 2020 systemy lotnicze (ok. 7,5 mld USD). O połowę mniejszy był udział systemów morskich (ok. 3,5 mld USD). Nieco mniejszy udział miały systemy lądowe (ok. 2,5-3 mld USD), zaś zdecydowanie najmniejszy udział miały systemy kosmiczne (poniżej 1 mld USD).


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.