Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Zaopatrzeniowy bsl Leonardo

Lotnictwo cywilne, Przemysł lotniczy, 22 lutego 2021

W ramach współpracy z gminą Turyn i D-Flight (spółką z grupy ENAV, należąca do Leonardo i Telespazio), koncern Leonardo przeprowadził serię lotów próbnych, podczas których bezzałogowy statek latający o masie 130 kg, z elektrycznym układem napędowym, przewoził ładunki o masie do 25 kg. Próba, autoryzowana przez ENAC (włoską Narodową Agencję Lotnictwa Cywilnego), odbyła się w Turynie i jest kolejnym krokiem w kierunku nowego modelu logistyki transportu lotniczego na trasach średniego zasięgu (długości do 50 km).

Bezzałogowy statek latający z napędem elektrycznym użyty do prób transportu ładunków na terenie Turynu / Zdjęcie: Leonardo 

Projekt o nazwie Sumeri: Si Salpa! (pol. Sumerowie: Wypływajcie!) jest pierwszym we Włoszech i jednym z pierwszych na świecie, w którym zdalnie sterowany bezzałogowiec wykonywał loty w środowisku miejskim. To jeden z eksperymentów, które mają spowodować, że w przyszłości bsl będą wykonywać loty na odległość do 50 km, przewożąc setki kilogramów ładunku, a ich operatorzy mogli sterować nimi poza zasięgiem wzroku (ang. Beyond Visual Line of Sight).

Duża ładowność w połączeniu z wysokim stopniem automatyzacji bezzałogowców i zaawansowanymi usługami zarządzania ruchem lotniczym to jedne z czynników, które umożliwią rozwój innowacyjnych usług logistycznych w środowisku miejskim. Głównymi korzyściami dla użytkowników mają być: szybkość dostaw, niskie koszty, a przede wszystkim zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego.

Podczas demonstracji wykorzystano również platformę D-Flight, która poza usługą rejestracji i tworzenia kodów QR, eksperymentowała z aplikacjami do planowania misji i aktywacji pozycji pilota za pośrednictwem aplikacji mobilnej, ponownie pokazując efektywność, innowacje i już teraz rzeczywistą zdolność reagowania na przyszłe europejskie przepisy dotyczące przestrzeni powietrznej przeznaczonej dla bezzałogowych statków latajacych (U-Space).

Laurent Sissmann, wiceprezes Leonardo ds. systemów bezzałogowych, powiedział: Inicjatywa ta jest wyrazem wizji Leonardo, aby uczynić miasta bardziej funkcjonalnymi, zrównoważonymi i przyjaznymi dla środowiska poprzez zastosowanie nowych technologii w dziedzinie bezzałogowych statków latających i logistyki, które również mogą być używane w nagłych przypadkach, takich jak te, które obserwujemy w ostatnich miesiącach. Sztuczna inteligencja i automatyzacja w połączeniu z doświadczeniem lotniczym Leonardo na poziomie systemowym umożliwiają nam wprowadzanie nowych, ekscytujących rodzajów operacji lotniczych z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Serdecznie dziękujemy gminie Turyn, która odgrywa wiodącą rolę w tej dziedzinie. Chciałbym również wyrazić wdzięczność ENAC za wsparcie, które umożliwiło nam przeprowadzenie tej innowacyjnej próby w pełnej zgodności z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Alessio Quaranta, dyrektor generalny ENAC, dodał: Doświadczenie, które zdobyliśmy w ramach projektu Sumeri, zwiększyło naszą zdolność do wdrażania innowacyjnych metodologii analizy ryzyka, przewidzianych przepisami dotyczącymi eksploatacji bezzałogowców, w szczególności transportu towarów na obszarach miejskich. Jest to ważna część rozwoju miast i zaawansowanej mobilności powietrznej we Włoszech. Projekt Sumeri jest częścią krajowej inicjatywy na rzecz rozwoju innowacyjnej mobilności w całych Włoszech, nad którą ENAC pracuje wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Transportu, Ministerstwem Innowacji i Cyfryzacji przy aktywnym wsparciu głównych krajowych interesariuszy, takich jak Leonardo. Mamy nadzieję, że jest to model, który będziemy mogli eksportować na całą Europę.

Mobilność lotnicza w miastach jest najważniejszym elementem i drogą do znaczących innowacji. Jednocześnie jest to jedna z najtrudniejszych do opracowania technologii inteligentnych miast, ale w dużym stopniu obszar, w którym chętnie przekraczamy granice poprzez eksperymenty. Jednym z najciekawszych przypadków użycia miejskiej mobilności lotniczej jest umożliwienie transportu towarów z centrów dystrybucji do odbiorcy końcowego (ostatnia mila) za pośrednictwem różnych środków transportu, co będzie miało pozytywny wpływ na miasto, obywateli i środowisko – podkreślił Marco Pironti, radny ds. innowacji miasta Turyn, gdzie przeprowadzono testy.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.